Cemiyet Nedir? Cemaat Nedir?

0
Advertisement

Sosyolojide Toplum – topluluk, cemiyet – cemaat ne anlama gelir? Cemiyet ve cemaat arasındaki farklar ve özellikleri hakkında bilgi.

Toplum-Topluluk (Cemiyet-Cemaat):

Toplum, ortak alışkanlıklara, düşüncelere ve tutumlara sahip; belli bir toprakta yaşayan ve kendilerini bir toplumsal birim sayan en geniş insan kümesi, olarak tanımlanır. Topluluk ise, üyeleri birbirlerine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu herhangi bir toplumsal küme, biçiminde ifade edilir. Böyle bir ayırımı, “insanlar arası ilişkilerin türü” nü temele alarak yapan, toplum bilimcilerden biri Tönnies tir. Tönnies’in ayırımına göre cemaat ve cemiyetin özellikleri şöyle gösterilebilir.

Cemaat

1. Ortak irade

Advertisement

2. Zümrenin çıkarı başta gelir.

3. İnanç

4. Din

5. Töre, adet

Advertisement

6. Doğal dayanışma

7. Ortak mülkiyet

Cemiyet;

1. Bireysel irade

Advertisement

2. Bireylerin çıkarı başta gelir.

3. İdeoloji

4. Kamuoyu

5. Moda

Advertisement

6. Sözleşmeli dayanışma, ticaret, değişim

7. Kişisel mülkiyet.


Leave A Reply