Cenap Şahabettin Hayatı, Söylediği Anlamlı Güzel Resimli Sözler, Alıntılar

0
Advertisement

Cenap Şahabettin hayatı, Cenap Şahabettin tarafından söylenmiş anlamlı ve güzel sözler. Cenap Şahabettin resimli sözleri, özlü sözler, alıntılar.

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin

Ünlü Türk şair ve edibidir. Babası Binbaşı Osman Şahabettin Bey, 1877-1878 Türk-Rus Savaşı’nda, Cenap yedi yaşındayken, Plevne’de şehit olmuştur. Cenap, askeri ilk ve ortaokullarını, bitirdikten sonra, Askeri Tıbbiye’ye girdi. Bu sıralarda Muallim Naci ile tanıştı. Kuvvetli bir şair olmak için durmadan çalışıyordu. İlk şiiri bir gazeldir. Muallim Naci onun şiirlerini, nesir parçalarını, Fransızcadan yaptığı çevirileri bastırıyor, kendisini daima teşvik ediyordu. 1887’de basılan «Tâmât» adlı şiir kitabı gençlik şiirlerini bir araya toplar.

Cenap Şahabettin 1889’da Askerî Tıbbiye’yi bitirdi, 1890’da Paris’e gönderildi. Genç edip orada yalnız tıp tahsil etmiyor, edebiyata da çalışıyordu. 1894’te İstanbul’a döndü. İzmir, Konya ve Ankara sıhhiye müfettişliklerinde bulundu. 1897’de, bir sıhhiye heyetiyle birlikte Hicaz’a gönderildi. Bu seyahata ait yazıları «Hac Yolunda» adını taşıyan bir kitapta toplanmıştır. Seyahat edebiyatımızın Avrupalı anlamda ilk örneği bu eserdir.

Cenap’ın Paris dönüşü yazdığı şiirler eskilerinden çok farklıdır. Artık bunlarda Hamit’in, Ekrem Bey’in tesirlerine rastlanmaz. Şiirleri, o zaman eskileri kızdırmakla beraber, yenilik taraftarlarını sevindiriyor, hatta bazı şiirlerine, aralarında Tevfik Fikret de olmak üzere zamanın ileri gelen şairleri tarafından nazireler yazılıyordu. Tevfik Fikret’in yakınlık göstermesi Cenab’ı «Serveti Fünun» ‘culara yaklaştırdı. 1896’da bu dergide çıkan bir şiiriyle Edebiyat-ı Cedide’ciler arasına katıldı. Edebîyat-ı Cedide şiirini, yıllarca Tevfik Fikret’le birlikte o temsil etti.

Cenap Şahabettin Meşrutiyetin ilanından sonra şiiri ikinci plana aldı. «Aşiyan», «Tânin», «Hürriyet», «İçtihad», «Hak» gibi çeşitli gazete ve dergilerde edebi ve siyasi makaleler yazıyordu, ilk mizahi yazıları da bu devreye rastlar. «Kalem» dergisinde «Dahhâk-i Mazlûm» takma adı ile mizahi makaleleri çıkıyordu. 1914’te de emekliye ayrıldı. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Lisan Şubesi Fransızca Müderrisliğine (ordinaryüs profesörlüğüne) tayin edildi, sonra da Garp Edebiyatı Müderris Vekili oldu. Millî Mücadele sona erince bir kenara çekildi. Hayatının sonuna kadar okuma ve yazmakla meşgul oldu. Ölümüne yakın yıllarda Türkçe sözlük hazırlamaktaydı.

Advertisement

Cenap Şahabettin, bütün Türk yenilik şiirinin en büyük birkaç simasından biridir. Nesirlerinde de Türkçe’yi pek üstatça ve dahice bir zevkle kullanmıştır.

Cenap Şahabettin Sözleri

 • Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim; Kölesi değil! Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.
 • Her yük omuzdan indirilebilir, senelerin yüklettiği yaş yükü müstesna!

 Cenap Şahabettin Sözleri

 • Arzuların kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise zaafının yetiştiği yeri.
 • Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.
 • Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar.

 Cenap Şahabettin Sözleri

 • Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider.
 • Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur.
 • Başımıza bela geldi deriz; halbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir.

 Cenap Şahabettin Sözleri

 • Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz.
 • Akarsu, ne güzel hayat dersidir: Küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir.
 • Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer; söküp atmak çok zordur.

 Cenap Şahabettin Sözleri

 • Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, başının üstüne alırsan ezilirsin.
 • Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız.

 Cenap Şahabettin Sözleri

Advertisement
 • Ancak cücelerdir ki küçüldüklerini hissetmezler.
 • Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.

 Cenap Şahabettin Sözleri

 • Günde bin doğru fikir göğsümüze çarpar da birine olsun yüreğimizi açtığımız nadirdir.
 • Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder.
 • İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez.


Leave A Reply