Cesaret İle İlgili Deyimler ve Atasözleri, Anlamları ve Açıklamaları

0
Advertisement

Cesaret, cesur olmak ile ilgili deyimler ve atasözleri nelerdir? Bu deyimlerin ve atasözlerinin anlamları ve açıklamaları.

cesaret atasözleri deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Cesaret İle İlgili Deyimler

 • ***aslan kesilmek
  aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek.
 • ***başı dik olmak
  1) onurlu, gururlu olmak; 2) cesur, yürekli olmak: Daima başı dik olacak, idare dâhil, kimseye boyun eğmeyecekti. -K. Korcan.
 • ***yüreklilik göstermek
  korkmamak, cesur davranmak.
 • ***yüz aklığı göstermek
  bir işte başarıya ulaşmak: Arkadaşları arasında sivrilmiş, birçok savaşlarda yüz aklığı göstermiş cesur bir kaptandı. -F. F. Tülbentçi.
 • ***(birinden veya bir şeyden) cesaret almak (bulmak)
  herhangi bir durumdan, davranıştan güç almak: Biraz da bu tanışıklıktan cesaret alarak konuşmak istiyordum kızla. -A. Ümit.
 • ***(birine) cesaret gelmek
  yılgınlığı gitmek, yüreklenmek.
 • ***(birine) cesaret vermek
  birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek: Ben size ne cesaret verdim ki bana böyle bir teklifte bulunabiliyorsunuz? -N. F. Kısakürek.
 • ***(birinin) cesaretini kırmak
  yürekliliğini gidermek, korkutmak: Zekânız size yardım etmez, bilakis cesaretinizi kırar. -R. H. Karay.
 • ***cesaret göstermek
  yürekli davranmak.
 • ***cesarete gelmek
  yılgınlığı gitmek, yüreklenmek.
 • ***cesaretini toplamak
  kendine güven duygusunu, yürekliliğini ve atılganlığını bir araya getirmek: Bir gün bütün cesaretini toplayıp beyefendiye gider. -F. R. Atay.
 • ***gözünü karartmak
  bir işe atılırken hiçbir şeyden çekinmemek: Cesaret timsali değildi Cemal ama üç büyük birayı devirdikten sonra, kendi gözünü karartabileceği gibi başkalarınınkini de morartabileceğinden hiç şüphesi yoktu. -E. Şafak.
 • ***gözünün içine baka baka
  cesaret ve soğukkanlılıkla.
 • ***ha gayret
  kuvvet vermek, cesaretlendirmek, yardım etmek için söylenen bir söz.
 • ***kuvvet bulamamak
  cesaret edememek.
 • ***mangal gibi yüreği olmak
  cesareti çok olmak: Sen bana iyi baksana, bende mangal gibi yürek var!” -O. Kemal.
 • ***yürek vermek
  yüreklendirmek, cesaretlendirmek.

Cesaret İle İlgili Atasözleri

 • atın ürkeği, yiğidin korkağı
  at da kişi de hep tehlike içinde imişler gibi uyanık olmalıdırlar.
 • bir korkak bir orduyu bozar
  bir toplumda korkak kişi, kaygılı, heyecanlı sözleriyle kargaşa çıkarır.
 • borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
  borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.
 • ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz
  daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz.
 • korku dağları bekler (aşırır)
  korku her yerde varlığını gösterir.


Leave A Reply