Çevre Kirliliği Nedenleri, Çevre Kirliliği İle İlgili Sözler, Sloganlar

0
Advertisement

Çevre kirliliği nedir? Çevre kirliliği nedenleri nelerdir, Çevre kirliliği ile ilgili sözler, sloganlar. Çevre kirliliği sebepleri ile ilgili genel bilgiler.

Çevre Kirliliği Nedenleri

Çevre Kirliliği hava, su ve toprakta biriken kirletici maddelerin yüksek oranda birikmesiyle oluşur. Günümüzde Çevre Kirliliği Nedenleri arasında Sanayileşme, termik santraller, hızlı nüfus artışı , plansız kentleşme ve doğal kaynakların ölçüsüz ve bilinçsiz kullanımı gösterilebilir.

Güzel Çevre Hakkında Güzel Sözler

Sağlıklı yaşam sağlıklı çevre ile olur.

Çevre Sorunlarını başlıca tetikleyen sebeplerden biri son yıllarda görülen “hızlı sanayileşme” ve bunun sonucu olarak hava , su ve toprağın kirlenmesidir. Artan nüfus iş gücünü arttırmıştır. Fabrikalar “geri dönüşüm” sistemlerini kurmadan seri üretime devam etmiştir. Yapılan araştırmalara göre Çevre Kirliliğinin %50’si son 35 yılda gerçekleşmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi gelişen teknoloji “bilinçsiz” kullanıldığı zaman Çevre Kirliliği faktörünü ortaya çıkarmıştır.

Güzel Çevre Hakkında Güzel Sözler

Çevre kirliliği her anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur.

Çevre Kirliliği Sebepleri arasında fabrikaların harici , artan nüfusla beraber “plansız kentleşme” ve “Doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması” faktörleri de ön plana çıkmaktadır. Özellikle kentleşme nedeniyle enerji ihtiyacı doğmuştur.Enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji santralleri , yaydıkları elektronlarla ekolojik sistemi bozmakta , hava , su ve toprağı kirletmektedir.

Advertisement

Güzel Çevre Hakkında Güzel Sözler

Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkında sahiptir.

Şu anda en büyük sıkıntılardan biri ise , elektronik sektör son yıllarda çok büyük bir sıçrama yaşamıştır. Bu büyümenin sonucu olarak ise , eskimiş elektronik cihazların bilinçsiz bir şekilde çevreye atık olarak bırakılmasıdır. Elektronik cihazlar yapıları itibariyle çevreye çok büyük zarar verirler.

İnsanlar ise bu konuda bilinçli olmalıdır doğada zor çözünen ve çevre kirliliğine neden olan pil , plastik , cam , kağıt , teneke , petrol , tarım ilacı , deterjan  , pet şişe gibi ürünler “geri dönüşüm” için kullanılmalıdır.

Güzel Çevre Hakkında Güzel Sözler

Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.
Çevre Kirliliği Çözümleri Nelerdir
  • Daha çok ağaç dikmeliyiz
  • Doğayı Korumalıyız
  • Çöpleri , akarsulara , denizlere , ormanlara atmamalıyız.
  • Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
  • Fabrikalar atıklarını , kanalizasyon sularına ve göllere atmamalıdır.
  • Çevre sorunları çözümü için sivil toplum örgütlerine aktif olarak yardımcı olmalıyız.
  • Çevre bakanlığı bu konuda hassasiyet gösterip özenle çalışmalı
  • Doğal Yaşamı mümkün olduğunca bozmamalıyız.


Leave A Reply