Çevre Sağlığı Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Çevre Sağlığı Bölümü: Eğitim, Mezunlar ve İş Olanakları. Çevre Sağlığı programı nedir, öğrencilere neler öğretilir ve mezunlar hangi kariyer fırsatlarına sahiptir? Detaylı bilgi.

Çevre Sağlığı Bölümü

Çevre Sağlığı (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu programı, çevre sağlığı alanında bir yüksekokul eğitimi sunan bir meslek yüksekokulu bölümüdür. Bu program, öğrencilere çevre sağlığını koruma, insanların sağlığını olumsuz etkileyen çevresel faktörleri tanıma ve çözme becerileri kazandırmayı amaçlar.

Bu programın genel amacı çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerini anlamak ve bu faktörleri kontrol etme ve önleme stratejileri geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır. Programın dersleri genellikle çevre sağlığı, toksikoloji, halk sağlığı, çevre politikaları ve yönetimi gibi konuları içerebilir. Ayrıca, öğrencilere çevresel riskleri değerlendirme, çevre testleri yapma ve çevre sağlığı projelerini yönetme yetenekleri kazandırabilir.

Mezunlar, kamu sağlığı departmanları, çevre koruma ajansları, hastaneler, endüstriyel tesisler, belediyeler ve çevre danışmanlık firmaları gibi bir dizi farklı sektörde çalışma fırsatlarına sahip olabilirler. Ayrıca, çevre sağlığı sorunlarını ele alan ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayan projelerde de yer alabilirler.

Çevre sağlığı, çevre kirliliği, gıda güvenliği, su kalitesi gibi konuların önemli olduğu bir alandır ve bu nedenle bu alanda eğitim alan profesyonellere ihtiyaç vardır. Bu nedenle Çevre Sağlığı (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu programı, öğrencilere çevre sağlığı alanında kariyer yapma fırsatı sunar. Programın içeriği ve uygulama farklı üniversiteler ve meslek yüksekokulları arasında değişebilir, bu nedenle ilgileniyorsanız belirli bir programın müfredatını incelemeniz önerilir.

Advertisement

Çevre Sağlığı (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Çevre Sağlığı (2 Yıllık) mezunları, çevre sağlığı alanında çeşitli işlerde çalışabilirler. Bu mezunlar, çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerini anlama, değerlendirme ve kontrol etme becerilerine sahip oldukları için bir dizi farklı sektörde istihdam edilebilirler. İşte Çevre Sağlığı (2 Yıllık) mezunlarının yapabileceği bazı işler:

 1. Çevre Sağlığı Teknisyeni: Çevre sağlığı teknisyenleri, çevre kirliliği düzeyini izlemek, örnekler toplamak, testler yapmak ve verileri analiz etmek gibi görevleri üstlenirler. Bu bilgiler, çevre kirliliğini belirlemek ve çevresel sağlık risklerini değerlendirmek için kullanılır.
 2. Çevre Danışmanı: Çevre danışmanları, çeşitli endüstrilerde ve işletmelerde çalışarak çevre düzenlemeleri ve uyumluluk konularında danışmanlık yaparlar. Şirketlerin çevresel etkilerini minimize etmelerine yardımcı olurlar.
 3. Halk Sağlığı Görevlisi: Halk sağlığı görevlileri, toplumların sağlığını iyileştirmek için çevresel sağlık faktörlerini izlerler ve yönetirler. Örneğin, su kaynaklarının temizliği, gıda güvenliği ve hava kalitesi gibi konuları ele alabilirler.
 4. Hava Kalitesi Uzmanı: Hava kalitesi uzmanları, hava kirliliği seviyelerini izler, hava kalitesi ölçümleri yapar ve hava kirliliği ile ilgili verileri analiz ederler. Bu bilgiler, hava kirliliği kontrolü ve kamu sağlığı için önemlidir.
 5. Su Kalitesi Teknisyeni: Su kalitesi teknisyenleri, su kaynaklarının kalitesini izler ve korur. İçme suyu ve su arıtma tesislerinde çalışabilirler.
 6. Çevre Eğitmeni: Çevre sağlığı mezunları, topluma çevre sağlığı konularında eğitim veren kuruluşlarda veya okullarda eğitmen olarak çalışabilirler.
 7. Çevre Denetçisi: Çevre denetçileri, şirketlerin ve kuruluşların çevresel uyumluluklerini denetlerler ve çevresel düzenlemelere uygunluğunu değerlendirirler.
 8. Araştırmacı: Bazı mezunlar, çevre sağlığı alanında araştırma yapabilirler. Bu araştırmalar, yeni çevre sağlığı politikaları ve uygulamaları geliştirmek için kullanılabilir.

Bu işler, Çevre Sağlığı (2 Yıllık) mezunlarının çalışabileceği potansiyel iş alanlarını temsil etmektedir. Mezunlar, kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler ve çevre sağlığı sorunlarına çözüm üretme konusunda önemli bir rol oynayabilirler. İşteki görevler ve sorumluluklar, çalıştıkları sektöre ve pozisyona bağlı olarak değişebilir.

Çevre Sağlığı (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Çevre Sağlığı (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere çevre sağlığı alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli eğitimler verilir. Bu eğitimler, programın müfredatına ve programı sunan üniversitenin veya meslek yüksekokulunun özel gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak aşağıda belirtilen konuları içeren dersler bu tür bir programın parçası olabilir:

 1. Temel Sağlık Bilimleri: Anatomi, fizyoloji, biyoloji, kimya gibi temel sağlık bilimleri dersleri, öğrencilere insan vücudu ve sağlık konularında temel bilgileri sağlar.
 2. Çevre Sağlığı Temelleri: Bu dersler çevre sağlığının temel kavramlarını, prensiplerini ve ilgili yasal düzenlemeleri içerebilir.
 3. Halk Sağlığı: Halk sağlığı dersleri, toplum sağlığını ve halk sağlığı sorunlarını ele alır ve çevresel faktörlerin toplum sağlığına etkilerini inceler.
 4. Çevre Kimyası ve Toksikoloji: Bu dersler, çevresel kirleticilerin kimyasal özelliklerini ve toksik etkilerini ele alır.
 5. Su ve Hava Kalitesi: Bu dersler, içme suyu ve hava kalitesini izlemeyi, analiz etmeyi ve iyileştirmeyi öğretir.
 6. Gıda Güvenliği: Gıda güvenliği konularını kapsayan dersler, gıda kontaminasyonunu ve güvenliği yönetmeyi içerebilir.
 7. Çevre Testleri ve Ölçümleri: Çevresel faktörleri ölçme, izleme ve analiz etme tekniklerini öğretir.
 8. Çevresel Politika ve Yönetim: Çevresel politika, yönetim ve düzenlemeler hakkında bilgi sağlar ve çevre sağlığı politikalarının oluşturulması ve uygulanması hakkında temel anlayışı geliştirir.
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği: Bu dersler, işyerlerinde çevresel faktörlere bağlı sağlık risklerini ele alır ve iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsar.
 10. İletişim Becerileri: Çevre sağlığı profesyonellerinin etkili iletişim yetenekleri geliştirmeleri önemlidir, bu nedenle iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik dersler de programa dahil edilebilir.
 11. Çevre Sağlığı Pratiği: Bu dersler, öğrencilerin saha çalışmaları yapmalarını ve çevre sağlığı sorunlarını çözmeye yönelik pratik beceriler kazanmalarını sağlar.
 12. Staj veya Uygulama: Çoğu program, öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarını sağlamak için staj veya uygulama gereksinimleri içerir.

Bu derslerin kombinasyonu, öğrencilere çevre sağlığı alanında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Programın içeriği ve derslerin sıralaması kurumdan kuruma değişebilir, bu nedenle belirli bir programın müfredatını incelemek önemlidir.

Çevre Sağlığı

75%
75%
Awesome

İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  8

Leave A Reply