Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü (2 Yıllık) Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık) Bölümü nedir? Öğrenciler bu programda ne öğrenir? Mezunları hangi işleri yapabilir? Çevre Temizliği ve Denetimi hakkında merak ettiğiniz her şey!

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu programı, öğrencilere çevre koruma ve temizlik alanında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir yüksekokul programıdır. Bu program, öğrencilere çevre kirliliğini önleme, çevre yönetimi, atık yönetimi, çevresel denetim ve çevre temizliği gibi konuları öğretir.

Bu bölümde öğrencilere şu konuları öğretme amacı güdülür:

 1. Çevre Bilimi: Çevre temizliği ve denetimi öğrencilerine çevre bilimi hakkında temel bilgiler sunar. Bu, çevre sorunlarını anlamalarına ve çözümler üretmelerine yardımcı olur.
 2. Atık Yönetimi: Atık yönetimi süreçlerini öğrenirler. Bu, atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve geri dönüştürülmesi gibi konuları içerir.
 3. Çevre Denetimi: Çevre koruma yasaları ve yönetmelikleri çerçevesinde çevresel denetim süreçlerini anlamalarına olanak tanır. Bu, işletmelerin ve tesislerin çevresel uyumluluğunu değerlendirmek için kullanılır.
 4. Çevre Temizliği: Çevre temizliği teknikleri, temizlik malzemeleri ve prosedürleri hakkında bilgi edinirler. Bu, çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olur.
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konularına dair temel bilgiler sunar. Bu, işlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar.
 6. İşyeri Deneyimi: Program genellikle işyeri deneyimi veya staj gerektirir. Bu, öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandırır ve mezuniyet sonrası iş fırsatlarına katkıda bulunur.

Çevre Temizliği ve Denetimi mezunları, çeşitli sektörlerde çalışabilirler. Bu sektörler arasında belediyeler, çevre danışmanlık firmaları, endüstriyel tesisler, hastaneler, oteller ve daha pek çok alan bulunabilir. Bu program, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlayan kişiler için iyi bir seçenek olabilir.

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık) mezunları, çevre koruma ve temizlik alanında çeşitli işlerde çalışabilirler. İş seçenekleri, mezunların yeteneklerine, ilgi alanlarına ve deneyimlerine göre değişebilir, ancak aşağıda bu mezunların potansiyel olarak yapabileceği işlerden bazıları verilmiştir:

 1. Çevre Denetçisi: Mezunlar, çeşitli işletmelerin ve tesislerin çevresel uyumluluğunu değerlendiren çevre denetçisi olarak çalışabilirler. Bu iş, çevresel düzenlemelere ve yasalara uygunluğu izlemeyi ve raporlamayı içerir.
 2. Çevre Danışmanı: Mezunlar, özel çevre danışmanlık firmalarında veya kendi danışmanlık işlerini kurarak müşterilere çevre konularında danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Bu, çevresel stratejilerin geliştirilmesi, çevresel risk değerlendirmeleri ve çevresel yönetim planlarının hazırlanması gibi görevleri içerebilir.
 3. Belediye Çevre Birimi Çalışanı: Mezunlar, belediyelerin çevre birimlerinde çevre temizliği ve denetimi ile ilgili görevlerde çalışabilirler. Bu, atık yönetimi, çevre temizliği projeleri ve çevresel izleme işleri içerebilir.
 4. Atık Yöneticisi: Atık yönetimi işlemlerini koordine etmek ve optimize etmek için çalışabilirler. Bu, atık toplama, geri dönüşüm, tehlikeli atık yönetimi ve atık azaltma stratejileri gibi konuları içerebilir.
 5. Çevre Eğitmeni: Mezunlar, çevre eğitimi veren kurumlar veya organizasyonlarda eğitimciler olarak çalışabilirler. Bu, kamu toplantıları düzenlemek, seminerler vermek veya okullarda çevre eğitimi programları yürütmek gibi görevleri içerebilir.
 6. Çevre İzleme Teknisyeni: Çevre izleme projelerinde veya laboratuvarlarda çalışabilirler. Bu, su, hava ve toprak kalitesini izlemeyi, örnekler almayı ve analiz etmeyi içerebilir.
 7. Endüstriyel Tesislerde Çevre Koordinatörü: Büyük endüstriyel tesislerde çevre koruma ve uyumluluk programlarını yönetmek için çalışabilirler. Bu iş, tesislerin çevresel düzenlemelere uygunluğunu sağlama ve çevre etkilerini azaltma çabalarını koordine etmeyi içerebilir.

Bu işlerin her biri, çevre temizliği ve denetimi mezunlarının çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında katkıda bulunabileceği farklı yolları temsil eder. İşe alım fırsatları bölgeye ve pazar taleplerine bağlı olarak değişebilir, bu nedenle mezunlar kendi ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun işleri aramalı ve kendilerini geliştirmelidirler.

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere çevre koruma, temizlik ve denetim alanlarında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak için çeşitli eğitimler verilir. Bu programın içeriği okuldan okula ve ülkeden ülkeye değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki eğitim alanları bu bölümde bulunabilir:

 1. Çevre Bilimi: Öğrencilere temel çevre bilgisi verilir. Bu, çevre kirliliği, ekoloji, çevresel sistemler ve doğal kaynak yönetimi gibi konuları içerebilir.
 2. Atık Yönetimi: Atık yönetimi süreçleri ve atık türleri hakkında eğitim verilir. Atık toplama, geri dönüşüm, tehlikeli atık yönetimi ve atık azaltma stratejileri gibi konular ele alınabilir.
 3. Çevre Denetimi ve Uyumluluk: Çevre düzenlemeleri, yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgi edinilir. Öğrenciler, işletmelerin ve tesislerin çevresel uyumluluğunu denetlemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanabilirler.
 4. Temizlik Teknikleri ve Malzemeleri: Çevre temizliği için gerekli olan temizlik teknikleri, ekipmanları ve kimyasalları hakkında bilgi verilir. Temizlik prosedürleri ve hijyen standartları öğretilir.
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konuları, özellikle çevre temizliği ve atık yönetimi işlerindeki güvenlik önlemleri, kazaların önlenmesi ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında eğitim sunabilir.
 6. Çevresel İzleme ve Ölçüm: Çevresel parametrelerin izlenmesi ve ölçümü hakkında pratik bilgi ve beceriler kazandırılabilir. Bu, su, hava ve toprak kalitesi izleme işlemlerini içerebilir.
 7. İletişim Becerileri: Çevre profesyonellerinin etkili iletişim becerileri geliştirmesi önemlidir. İş dünyasında ve toplumla iletişimde başarılı olmak için gereken iletişim becerileri öğretilebilir.
 8. İşyeri Deneyimi veya Staj: Program genellikle öğrencilere işyeri deneyimi veya staj yapma fırsatı sunar. Bu, teorik bilgiyi pratik uygulamaya dönüştürmelerine ve iş deneyimi kazanmalarına yardımcı olur.

Programın amacı, öğrencilere çevre koruma, temizlik ve denetim alanlarında çalışmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. Eğitim içeriği, programın amacına ve öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer hedeflerine uygun olarak şekillenir. Öğrenciler ayrıca çeşitli seçmeli dersler veya odaklanma alanları aracılığıyla belirli alanlarda uzmanlaşma fırsatlarına sahip olabilirler.

Çevre Temizliği ve Denetimi

60%
60%
Awesome

Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri, endüstriyel temizlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında ilgili sektörde ara yönetici olarak çalışan kişidir.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  5

Leave A Reply