Hz İlyas Hayatı

0
Advertisement

Hz. İlyas peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. İlyas’ın hikayesi, hayatının özeti, Hz. İlyas hakkında bilgi.

Hz İlyas; İsrailoğullarının peygamberlerinden biridir. Tektanrılı dinin, Kenan tanrısı Baal’ın kültüyle yozlaşmasını önleme çabasında Hz. Musa’yla birlikte anılır.

Eski Ahit’e göre, İsrailoğullarının tanrısı Yehova’dan başka gerçek olmadığını savunan İlya, Tanrı’nın aşkın olduğu ve kurtuluşun, günahlardan arınmış bir “azınlığa” bağışlanacağı öğretisinin ilk sözcülerinden biridir. İlya ayrıca, coşku ve vecd yerine us ve ahlak temeline dayalı bir inancı vurgular.

Yahudi-Hristiyan inanışına göre İlya, Kral Ahab’ın Finikeli karısı İzebel’in Yehova yerine Baal’a tapınmayı desteklediği dönemde yaşamıştır. Peygamber, bu yabancı puta tapanlara ceza olarak ülkeye kuraklık getirir. Daha sonra Karmel Dağında Baal’ın 450 peygamberiyle karşı karşıya gelir, onları yener ve kuraklığın sona erdiğini bildirir. Daha sonra mutsuzluğa kapılırsa da gücünü toplar ve Ahab’ın Nabot’u yargılayıp öldürerek bağlarına el koymasına ahlaki gerekçelerle karşı çıkar. Sonunda göğe yükselir, böylece İsrailoğullarına yeryüzünün ötesinde de bir yaşam olabileceğini gösterir.

Kuran’da Hz. İlyas’a Tanrı’nın peygamberlik ve hidayet verdiği (Maide 85) belirtilir. Hz. İlyas halkını puta tapmaktan ve Tanrı’ya karşı gelmekten alıkoymaya çalışarak “yaratanların en iyisi olan”, onların da atalarının da Rabb’i olan Tanrı’ya inanmaya, tapınmaya çağırır.(Saffat 124-126), ama Baal-Bek halkı Hz. İlyas’ın çağrısına uymayarak Cehennem’le cezalandırılmayı hak eder (Saffat 127). Bu cezadan ancak Hz. İlyas’a uyan az sayıdaki “Tanrı’nın ihlas sahibi kullan” kurtulur (Saffat 128). Kendisine inananların sayısı çok az olduğu halde, Tanrı’nın iyi ve inanmış kullara özgü bir ödülü olarak, sonraki kuşaklar arasında “İlyas’a selam olsun” denilerek hep anılagelir (Saffat 129-130).

Halk inançlarına göre Hz. İlyas ölümsüzlüğe ulaşan kişilerden biridir. Yarı Tanrı konumundaki nitelikleri ile evren üzerinde tasarruflarda bulunur. Efsanevi kişiliği ile Hıdırellez kültürünün bir parçası olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply