Cezayir Şehri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Cezayir şehri nerededir, hangi ülkenin başkentidir? Cezayir ili özellikleri, gezilecek tarihi yerleri ve tarihçesi hakkında bilgi.

cezayir-sehirCezayir (Şehir); Cezayir’in başkentidir. Ülkenin kuzeyinde, Akdeniz kıyısında aynı adla anılan körfezde yer alır. Ülkenin politika, ticaret ve kültür merkezidir. Bölgenin iç kesimlerinde, güneyde Tel Atlasları uzanır; batıda Sahel Tepeleri, kenti Mitiya’nın zengin tarım bölgesinden ayırır. Kent nüfusu tepeler üzerinde toplanmıştır. Deniz kesiminde iklim, ılık ve nemli olmasına karşın, tepelerde kuraktır. Kuzey Afrika’nın en önemli limanlarından biri olan Cezayir’de, balıkçılık ve turizm, kent ekonomisinde önemli yer tutar. Başlıca dışsatım ürünleri narenciye, tahıl, şarap, mantar, demir filizidir. Otomotiv, makine, çimento, kâğıt önemli endüstri etkinlikleridir. 1956’da Sahra’da petrol bulunması üzerine hızlı bir gelişme gösteren kent, son dönemlerde kıyı boyunca genişlemektedir. 1859’da kurulan üniversite, Ulusal Tarım Okulu, 600 bin cilt kitabı içeren Ulusal Kitaplık, güzel sanatlar ve arkeoloji müzeleri; bir yanda dar sokakları ve çok sayıda camilerle geçmişte Türklerin yaşadıkları bölge, öte yanda geniş caddelerin yer aldığı eski Fransız bölgesi olmak üzere, ikiye ayrılan kentin, başlıca kültürel kuruluşlarım oluşturur.

Tarih. İÖ 2. yüzyılda bir Roma kolonisi olan kent, İS 5. yüzyılda Vandallar tarafından yıkıldı. Bugünkü kent, 9. yüzyılda Berberiler tarafından kuruldu. 1518’de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı; 1830’da Fransız egemenliğne girdi; 1962’de Cezayir’in bağımsızlığını kazanmasıyla ülkenin başkenti oldu.

Tarihsel Eserler. 1660 yılında yapılan Büyük Cami, Balıkhane Camisi, 18. yüzyıldan kalma Ulusal Kitaplık, Güzel Sanatlar Müzesi, Eski Eserler Müzesi ile 19. yüzyıldan kalma 57. Philip Katedrali başlıca tarihsel yapılardır.

Advertisement

Leave A Reply