Tunç Çağı Nedir? Ne Zamandır? Tunç Çağının Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tunç (bronz) çağı ne zaman yaşanmıştır? Tunç Çağının özellikleri, geliştirilen alet ve gereçler nelerdir? Tunç (bronz) çağı hakkında bilgi.

bronz çağı

Tunç Çağı (Bronz Çağı)

Tunç Çağı; Bakır Çağı’nın arkasından gelen tarihöncesi dönemdir. Bu çağ dünyanın hemen her yanında değişik tarihlerde yaşanmıştır. Örneğin yüksek kültürlerin yaşandığı Mezopotamya ve Anadolu, dünyanın öteki bölgelerine göre, Tunç çağlarını daha önce yaşamış ve hatta bu çağlar içinde yazılı tarih dönemine girmişlerdir. Oysa Batı Avrupa, Uzakdoğu gibi bölgeler tunç çağlarını daha sonra yaşamışlardır. Ancak genelde Tunç Çağı kendi içinde üç ayrı evreye bölünür. Eski Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Son Tunç Çağı. Eski Tunç Çağı, Anadolu’ da İÖ 3000-2000 arasına tarihlenirken, Avrupa’da İÖ 2000-1700 arasına tarihlenir. Eski Tunç Çağı Anadolu’da kendi içinde de I, II, III gibi üç ayrı evreye ayrılır. Orta Tunç Çağı, Anadolu’da İÖ 2000-1500 arasına tarihlenir ve bu dönemde kendi içinde I, II, III ye IV gibi dört ayrı evreye ayrılır. Avrupa’da bu dönem İÖ 1700-1300 arasını kapsar. Anadolu’da Son Tunç Çağı İÖ 1500-1000 arasına tarihlenir. Avrupa’da ise İÖ 1300-900 arasını kapsar.

İnsanoğlu bakırı kalayla karıştırıp tuncu (bronz) elde etmeyi başarınca daha dayanıklı kapkacak ve çeşitli gereçler yapma olanağını elde etti. Zamanla madencilik gelişti, ardından da bölgelerarası ticaret yoğunlaştı. Örneğin kılıç ve hançer gibi o dönem için büyük önem taşıyan delici ve kesici silahlar yapıldı. Bu arada mızrak uçları, bızlar, iğneler, süs ve takı olarak kullanılan bilezikler, kolyeler vb eşyalar üretildi. Anadolu Orta Tunç Çağı’nın başlamasıyla birlikte tarih çağlarına girdiyse de tunçun kullanımı yaygın bir biçimde sürüp gitti.

Tunç Çağı Eşyalarına Örnekler

Tunç Çağı Eşyalarına Örnekler

Tunç Çağı Ne Zaman ve Nasıl?

Tarih öncesi devirlerden Maden Çağı’nın ikinci bölümüdür. Ondan önce bakır çağını yaşamış olan insanlar, tunç çağında daha ileri bir duruma gelmişler, ondan sonra da demir devrine girmişlerdir.

Maden Çağı insanların tunç yapmasını öğrendikten, bununla kendilerine çeşitli aletler yapmaya başlamasından sonra gelişmiştir. Bakırla kalayı karıştırıp tunç yapan insanlar, madenleri daha yakından tanımayı, bu konu üzerinde düşünüp araştırmayı öğrenmişler, böylece, bilimin temeli olan incelemeye doğru yönelmişlerdir.

Advertisement

Tunç Çağı’nı bakır, demir ve hatta Cilalı Taş Çağı’ndan kesin olarak ayırmak güçtür. Tunç yapmak için kalay bulmak çok güç olduğundan, alet ve silah yapmak kolay değildi. Bunun için Tunç Çağı’nda, önce cilalı yontma taştan, sonra da bulunan demirden yapılan araçlar, silahlar yıllarca kullanıldı.


Leave A Reply