Cezayirli Abdülkadir Kimdir?

0
Advertisement

Cezayirli Abdülkadir ile ilgili bilgiler. Cezayirli Abdülkadir kimdir ve hayatı boyunca Fransızlar ile nasıl mücadele etmiştir.

Cezayirli Abdülkadir

Cezayirli Abdülkadir

Doğup büyüdüğü topraklan Fransızlara karşı korumak için mücadele eden Kuzey Afrikalı büyük bir yurtseverdir. 1808 ile 1883 yılları arasında yaşamıştır. Cezayir’ de Maasker köyü civarındaki Kaytana çiftliğinde doğdu. Genç yaşta oldukça iyi bir tahsil yaparak medreseyi bitirdi. Ata binmekte, silâh kullanmakta büyük bir kabiliyeti vardı. Aynı zamanda çok güzel, tesirli konuşurdu. Ailesi Peygamber sülalesinden olduğu için halk arasında da büyük itibarı vardı. Cezayir valisi kendisinden kuşkulandığı için onu memleketten uzaklaştırdı. Mısır’a geçen Abdülkadir orada bilginlerle temas ederek kültürünü daha da arttırdı.

1832 de Fransızlar Cezayir’i işgale başlayınca Abdülkadir memleketine döndü, savaşmak isteyenlerin başına geçerek Fransızlara karşı çıktı. Üç, dört kat kuvvetli bir düşmanla savaşmasına rağmen onları birkaç defa bozguna uğrattı. Bunun üzerine Fransızlar 1834’te doğduğu köyü ve civarını kendisine bırakarak onu Emir olarak kabul ettiler. Abdülkadir iki yıl sonra Fransızlara karşı yeniden hücuma geçerek onları sahile kadar sürüp hür ülkesini genişletti. Fakat birkaç yıl sonra yeni bir savaşta Fransızlara tenilerek Fas’a kaçtı. Oradan gene memleketine döndü. Yeni bir mücadelede Fransızların eline düştü. Fransa’da 5 yıl hapis yattıktan sonra İstanbul’a geldi. Bir müddet Bursa’da oturdu. Oradan Şam’a gitti. Hayatının sonuna kadar orada yaşadı.


Leave A Reply