Charles Darwin Kimdir? Evrim Fikrinin Babasının Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

Charles Darwin kimdir? Evrim teorisini ortaya atmış İngiliz bilim insanı Charles Darwin hayatı, biyografisi, çalışmaları, evrim teorisi hakkında bilgi.

Charles Darwin

Charles Darwin; İngiliz doğa bilginidir (Shropsihire/Shrewsbury 1809-Kent /Downe 1882). Edinburg Üniversitesi’nde başladığı tıp öğrenimini bırakıp Cambridge Üniversitesi’ndeki Christ’s College’de din eğitimi görmeye başladı (1827). Burada tanıştığı botanikçi J. Stevens Henslow’un etkisiyle doğa bilimlerine yöneldi ve okulu bitirince onun sağladığı olanakla Büyük Okyanus ve Güney Amerika’da yapılacak araştırma gezisine katıldı (1831). Beaglea adlı gemiyle yaptığı 5 yıl süren bu gezide, Yeşilburun Adaları, Galapagos Takımadaları, Tahiti, Avustralya ve Güney Amerika kıyılarını dolaşarak yerkabuğunun oluşumunu, bitki ve hayvan türlerinin yaşama ortamlarını inceledi, kendi adıyla anılacak olan evrim kuramının temelini oluşturan izlenimler, belgeler topladı.

Gezi izlenimlerini 1839’da bir rapor halinde yayımladıysa da kuramını çalışmalarını 1859’da Türlerin Kökeni Üzerine (On the Origin of Species) adıyla kitaplaştırınca özellikle dinsel çevrelerden büyük tepki çekti. Canlıların doğaüstü bir güçle değil türlerinin “doğal seçilim” yoluyla evrimleştiğini ileri süren kuramı, tüm dünyada tartışmalara yol açtı. 1860’ta Oxford’ta piskopos Samuel Wilberfoce ile T. Henry Huxley arasında kuramı üzerinde yapılan ünlü tartışmada, Huxley, Darwin’i savundu. Bu tartışmaların dışında kalmayı yeğleyen Darwin ise Türlerin Kökeni’nden sonra 10 kitap daha yayımladı. Sağlığı giderek bozulduğundan Londra’dan ayrılarak yaşamının kalan bölümünü geçirdiği Downe Kasabası’na taşındı. Doğa bilimlerini olduğu kadar sosyal bilimleri de etkileyen kuramı birçok tartışmaya yol açmasına karşın bilimin gelişmesine önemli katkılarda bulundu.

Charles Darwin Sözleri

Başlıca eserleri: Journal of Researches into the Georlogy and Natural History of the Various Countries Visited by HMS Beagle (Beagle Gemisiyle Yapılan Yolculukta Dolaşılan Çeşitli Ülkelerin Jeoloji ve Doğa Tarihi Araştırmaları Raporu) 1839; The Structure and Distribution of Coral Reefs (Mercan Resiflerinin Yapısı ve Dağılımı) 1842; Geological Observation in South America (Güney Amerika’da Jeoloji Gözlemleri) 1846; The Varition of Animals and Plants Under Domestication (Evcilleştirmenin Etkisi Altında Hayvanların ve Bitkilerin Değişimi) 1868; The Descent of Man and Selection in Relation to S.x (İnsanın Atası ve Cinsiyetle İlgili Seçilim) 1871 ve ölümünden sonra yayımlanan Evolution by Natural Selection (Doğal Seçilim Yoluyla Evrim) 1958.

Advertisement

Kaynak – 2

Evrim teorisiyle tanınmış bir İngiliz biyoloji bilginidir İngiltere’de Shrewsbury’ de doğdu. Öğrenimini Edinburgh ve Cambridge üniversitelerinde yaptı. Babası onu bir din adamı olarak yetiştirmek istiyorsa da Darwin daha çok doğal bilimlerle ilgileniyordu.

1831 ‘de Darwin üniversiteyi bitirdiği sırada İngiltere hükümeti, ilmî araştırmalar ve gözlemler yapmak üzere «Beagle» adında bir gemiyi dünya turuna çıkarmaya hazırlanıyordu. Darwin’in üniversiteden öğretmeni olan tanınmış maden ve bitki uzmanı Henslow onun da bu yolculuğa katılarak biyoloji alanında incelemeler yapmasını sağladı. 1831-1836 arasındaki beş yıllık yolculukta Darwin bilim tarihinin en önemli çalışmalarından birini yaptı. Gezdikleri çeşitli ülkelerdeki bitki ve hayvan cinslerini inceledi. İngiltere’ye dönüşünde, edindiği bilgilere dayanarak, jeoloji ve zooloji üzerine yazdığı eserlerini yayınladı. Bu çalışmaları ve eserleri sonunda, kısa zamanda ilim dünyasında tanındı.

Charles Darwin Sözleri

Darwin bir yandan da Beckenham yakınlarındaki köy evinde çalışmalarına devam ediyor, sağlam ve kuvvetlileri yaşatıp zayıfları yok eden ve «natural selection» (doğal ayıklanma) diye adlandırılan doğa kanunu ile ilgili sonuçlara varıyordu. Nihayet 1859’da, ilim arkadaşlarının etkisiyle Darwin, ünlü evrim teorisini ortaya koyan ve açıklayan «The Origin ot Species by Means of Natural Selection» (Doğal Ayıklanma Yolu ile Türlerin Doğuşu) adlı eserini yayınladı. Büyük tartışmalara yol açan bu kitabından on iki yıl sonra da «The Descent of Man» (İnsanın Gelişi) adlı eserini yayınladı.

Darwin bu eserlerinde kısaca, birçok insan, hayvan ve bitki türlerinin doğrudan doğruya yaratılmış olmayıp doğaya uyma sırasında değişikliklere uğradığını, uyma kabiliyetine göre türün ya devam ettiğini, ya da yok olduğunu ileri sürüyordu. Darwin’in bu düşüncesinin, zamanındaki dinî ve ilmî inançlar üzerinde büyük etkisi olmuştur.

Ömrünün son kırk yılını hasta olarak geçiren Darwin 1882’de ölmüş ve Londra’da Westminster Abbey’e gömülmüştür.

Advertisement

 


Leave A Reply