Chris Brown – Look At Me Now Çevirisi

0

Chris Brown Look At Me Now Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Chris Brown Look At Me Now şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Chris Brown – Look At Me Now Çevirisi

I don’t see how you can hate from outside of the club,
Klübün dışından nasıl nefret edebildiğini anlamıyorum
You can’t even get in?
İçeri giremiyorsun bile
HaHaHaHa!
Let’s go!
Hadi gidelim

Yellow model chick
Sarışın piliç
Yellow bottle sipping
Sarı şişeyi yudumluyor
Yellow Lamborghini
Sarı Lamborghini
Yellow top missing
Sarı üstü yok (üstsüz)
Yeah yeah
That sh-t look like a toupee
Bu pislik peruk gibi duruyor
I get what you get in 10 years, in two days
Senin on yılda elde ettiğini ben iki günde elde ederim
Ladies love me
Bayanlar beni sever
I’m on my cool J
Ben havalıyım
If you get what I get what would you say
Eğer benim elde ettiğimi sen etmiş olsaydın ne derdin
She wax it all off, Mr Miyagi
Hepsini cilaladı, Bay Miyagi
And them suicide doors, Hari Kari
Ve onlar intihar kapıları, Hara Kiri

Look at me now, look at me now
Bana bak şimdi, bana bak şimdi
Oh, I’m getting paper
Kağıt alayım
Look at me now
Bana bak şimdi
Oh, look at me now
Bana bak şimdi
Yeah, fresh than a muthaf-cker
An.. daha taze

Lil n-gga bigger than gorilla
Zenci, gorilden daha büyük
Cause I’m killing every n-gga that Try to be on my sh-t
Bana pislik yapan her zenciyi öldürüyorum
Better cuff your chick if you with her
Eğer onunla berabersen pilicini kelepçelesen iyi edersin
I can get her
Onu elde edebilirim
And she accidentally slip fall on my d.ck
Ve yanlışla kayıp benim p… üstüne düşebilir
Ooops, I said on my d.ck
P…min üstüne dedim
I aint really mean to say on my d-ck
Gerçekten p. üstüne demek istemedim
But since we talking about my d.ck
Ama eğer p. den bahsediyorsak
All of you haters say hi to it
Bütün nefret edenler ona merhaba deyin
I’m Done
Benden bu kadar

Advertisement

Ayo Breezy
Eserli
Let me show you how to keep the dice rolling
Zarın dönmesini sağlamayı göstereyim sana
When your doing that thing over there, homie
O şeyi orada yaparken, eleman
Lets go
Hadi gidelim
Cause I feel like I’m running
Çünkü koşuyor gibi hissediyorum
And I’m feeling like I gotta get away, get away, get away
Ve uzaklaşamam gerektiğini hissediyorum, uzaklara,
Better know that I don’t and I won’t ever stop cause
Bilmelisin ki asla duramam, duramayacağım çünkü

You know I gotta win everyday day, goooo
Biliyorsun her günü kazanmalıyım, gidelim
See they don’t really wanna pop me
Görüyorsun onlar beni gerçekten ateşlemek istemiyor
Just know that you never flop me
Sadece bil ki beni asla düşüremezsin
And I know that I can be a little cocky, nooo

Ve biliyorum ben küçük bir kendini beğenmiş olabilirim
You aint never gonna stop me
Beni asla durdurmayacaksın
Everytime I come a n-gga gotta set it then I got it going
Ne zaman bir zenciyle karşılaşsam, halleder, devam ederim
Then I get it, than I blow, than I shudder every little thing
Sonra elde eder, sonra haklar, sonra her küçük parçayı titretirim
That he be doing cause it doesnt matter cause I’m gonna dadadadada

Yapıyor olacak çünkü srun değil çünkü ben dadadada yapacağım
Then I’m gonna murder every thing and anything a badaboom a badabing
Sonra her şeyi ve herkesi öldüreceğimm badaboom badabing
I gotta do a lot of things, and make it clearer to a couple n-ggas
Yapmam gereken çok şey var, bunu bir çift zenci için anlaşılır kılacağım
That I’m always winning and I gotta get it again and again and again
Her zaman kazandığımı ve Tekrar ve tekrar ve tekrar elde edeceğimi

I be doing it to death and now I move a little foul
Bunu ölene kadar yapacağım ve şimdi biraz kural dışı davranıyorum
A n-gga better call a ref, everybody know my style
Bir zenci hakem çağırsa iyi olur, herkes benim tarzımı bilir
And everybody know I’m the the best
Ve herkes bilir ki ben en iyiyim
When I come to doing this and Im banging on my chest

Bunu yapmaya kalksam göğüs göğüse çarpışırım
And I bang in the east and I’m banging in the west
Ve doğuda çarpışırım ve batıda çarpışırım
And I come to give you more and I never give you less
Ve sana daha fazlasını veririm asla daha azını vermem
You will hear it in the street or you can read it in the press
Caddelerde duyarsın veya gazetelerde okursun
Do you really wanna know whats next? lets go
Sıradakinin ne olduğunu gerçekten bilmek istiyor musun? hadi gidelim

Advertisement

See the way we on, we be all up in the race and you know
Yolumuzu gör, sürekli yarış içinde olacağız ve biliyorsun
We gotta go, don’t try to keep up with the pace
Gitmemiz gerek, adımlarını yavaşlatmayı deneme
We struggling and hustling and sending in and getting in
Mücade içindeyiz ve acelemiz var ve gönderiyoruz ve alıyoruz

And always gotta take it to another place
Ve her zaman başka bir yere taşımamız gerekiyor
Gotta taste it, then I gotta grab it,
Tatmalıyız, yakalamalıyız
And I gotta cut all through this traffic
Ve tüm bu trafiği yarmalıyız
Just to be at the top of the throne
Tahtın en üstünde olmak için

Better know I gotta have it
Bilmelisin buna sahip olmalıyım
Look at me now, look at me now
Bana bak şimdi, bana bak şimdi
Oh, I’m getting paper
Kağıt alayım
Look at me now
Bana bak şimdi
Oh, look at me now
Bana bak şimdi
Yeah, fresh than a muthaf-cker
An.. daha taze

Man f-ck these b.tch a.s n-ggas how yall doin?
Adamım bu o. g. s. (küfür dolu tercüme etmedim) Hepiniz nasılsınız?
I’m Lil Tunechi, I’m a nuisance, I go stupid, I go dumb like the 3 stooges
Ben Lil Tunechi, ben baş belasıyım, salak oldum, bu 3 yardakçı gibi aptal oldum
I dont eat sushi, I’m the shit, no I’m pollution, no substitution
Ben suşi yemem, pisliğim, hayır ben çevre kirliliğiyim, yeri doldurulmaz
Got a b.tch that play in movies in my jacuzzi, p-ssy juicy
Jakuzimde film çekecek bir o. var, a. suyu

I never gave a f-ck about a hater got money on my radar
Parası olan bir nefret edene asla önem vermedim
Dress like a skater, got a big house, came with a elevator
Hiç patenci gibi giyinmedim, büyük evim olmadı, asansör kullanmadım
You n-ggas aint eatin, f-ck it, tell a waiter
Siz zenciler yemeyin, s.ktir edin, garsona söyleyin

Marley said shoot em, and I said ok,If you wanted bullshit then I’m Okey,I dont care what you say, so don’t even speak
Marley vur onları dedi, ve ben de tamam dedim, eğer pislik istiyorsan, benim için sorun yok, söylediklerin umurumda değil, o yüzden konuşma bile
Your girlfriend a freak like Cirque Du Soleil
Kız arkadaşın Cirque Du Soleil gibi bir ucube
That’s word to my flag, and my flag red

Bu benim bayrağımın sözü ve benim bayrağım kırmızı
I’m out of my head, b.tch I’m outta my mind from the bottom I climb
Aklım başımda değil, o. tırmanınca aklımı aşağıda bıraktım
You aint hotter at mine, nope, not on my time and I’m not even trying
Sen benim gibi se.si değilsin, hayır, benim zamanımda değil ve denemiyorum bile
Whats poppin Slime? nothin five, and if they trippin f-ck em five
Balçığa ne batıyor? hiçbir şey beş, ve eğer geziyorlarsa s.k onları

I aint got no time to shuck and jive, these n-ggas as sweet as pumpkin pie
Gevezelik yapmak için zamanım yok, bu zenciler bal kabaklı kek gibi tatlı
Ciroc and sprite on a private flight
Özel bir uçuştaki ciroc ve sprite gibi
B.tch I’m enticing, guiding light, and my pockets white and my diamonds white
o. ben baştan çıkarıcıyım, ışığı yönlendiriyorum, ve ceplerim beyaz ve mücevherlerim beyaz
And my mommas nice and my daddy’s gay
Ve annem güzel ve babam gey

You f.ggots scared cause I’m too wild, been here for a while
Sizi i.neler korktunuz çünkü ben vahşiyim, burada bulunmadım
I was like f-ck trial I puts it down
Ben bir s.k denemesiyim, aşağı indiren
I’m so young money if you got eyes look at me now, b.tch
Ben genç bir parayım eğer gözlerin varsa bana bak, o.

Look at me now, look at me now
Bana bak şimdi, bana bak şimdi
Oh, I’m getting paper
Kağıt alayım
Look at me now
Bana bak şimdi
Oh, look at me now

Bana bak şimdi
Yeah, fresh than a muthaf-cker
An.. daha taze

Advertisement


Leave A Reply