Chris Brown, Look At Me Now Çevirisi

0
Advertisement

Chris Brown Look At Me Now Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Chris Brown Look At Me Now şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Chris Brown – Look At Me Now Çevirisi

 • I don’t see how you can hate from outside of the club,
  Klübün dışından nasıl nefret edebildiğini anlamıyorum
  You can’t even get in?
  İçeri giremiyorsun bile
  HaHaHaHa!
  Let’s go!
  Hadi gidelim
 • Yellow model chick
  Sarışın piliç
  Yellow bottle sipping
  Sarı şişeyi yudumluyor
  Yellow Lamborghini
  Sarı Lamborghini
  Yellow top missing
  Sarı üstü yok (üstsüz)
  Yeah yeah
  That sh-t look like a toupee
  Bu pislik peruk gibi duruyor
  I get what you get in 10 years, in two days
  Senin on yılda elde ettiğini ben iki günde elde ederim
  Ladies love me
  Bayanlar beni sever
  I’m on my cool J
  Ben havalıyım
  If you get what I get what would you say
  Eğer benim elde ettiğimi sen etmiş olsaydın ne derdin
  She wax it all off, Mr Miyagi
  Hepsini cilaladı, Bay Miyagi
  And them suicide doors, Hari Kari
  Ve onlar intihar kapıları, Hara Kiri
 • Look at me now, look at me now
  Bana bak şimdi, bana bak şimdi
  Oh, I’m getting paper
  Kağıt alayım
  Look at me now
  Bana bak şimdi
  Oh, look at me now
  Bana bak şimdi
  Yeah, fresh than a muthaf-cker
  An.. daha taze
 • Lil n-gga bigger than gorilla
  Zenci, gorilden daha büyük
  Cause I’m killing every n-gga that Try to be on my sh-t
  Bana pislik yapan her zenciyi öldürüyorum
  Better cuff your chick if you with her
  Eğer onunla berabersen pilicini kelepçelesen iyi edersin
  I can get her
  Onu elde edebilirim
  And she accidentally slip fall on my d.ck
  Ve yanlışla kayıp benim p… üstüne düşebilir
  Ooops, I said on my d.ck
  P…min üstüne dedim
  I aint really mean to say on my d-ck
  Gerçekten p. üstüne demek istemedim
  But since we talking about my d.ck
  Ama eğer p. den bahsediyorsak
  All of you haters say hi to it
  Bütün nefret edenler ona merhaba deyin
  I’m Done
  Benden bu kadar
 • Ayo Breezy
  Eserli
  Let me show you how to keep the dice rolling
  Zarın dönmesini sağlamayı göstereyim sana
  When your doing that thing over there, homie
  O şeyi orada yaparken, eleman
  Lets go
  Hadi gidelim
  Cause I feel like I’m running
  Çünkü koşuyor gibi hissediyorum
  And I’m feeling like I gotta get away, get away, get away
  Ve uzaklaşamam gerektiğini hissediyorum, uzaklara,
  Better know that I don’t and I won’t ever stop cause
  Bilmelisin ki asla duramam, duramayacağım çünkü
 • You know I gotta win everyday day, goooo
  Biliyorsun her günü kazanmalıyım, gidelim
  See they don’t really wanna pop me
  Görüyorsun onlar beni gerçekten ateşlemek istemiyor
  Just know that you never flop me
  Sadece bil ki beni asla düşüremezsin
  And I know that I can be a little cocky, nooo
 • Ve biliyorum ben küçük bir kendini beğenmiş olabilirim
  You aint never gonna stop me
  Beni asla durdurmayacaksın
  Everytime I come a n-gga gotta set it then I got it going
  Ne zaman bir zenciyle karşılaşsam, halleder, devam ederim
  Then I get it, than I blow, than I shudder every little thing
  Sonra elde eder, sonra haklar, sonra her küçük parçayı titretirim
  That he be doing cause it doesnt matter cause I’m gonna dadadadada
 • Yapıyor olacak çünkü srun değil çünkü ben dadadada yapacağım
  Then I’m gonna murder every thing and anything a badaboom a badabing
  Sonra her şeyi ve herkesi öldüreceğimm badaboom badabing
  I gotta do a lot of things, and make it clearer to a couple n-ggas
  Yapmam gereken çok şey var, bunu bir çift zenci için anlaşılır kılacağım
  That I’m always winning and I gotta get it again and again and again
  Her zaman kazandığımı ve Tekrar ve tekrar ve tekrar elde edeceğimi
 • I be doing it to death and now I move a little foul
  Bunu ölene kadar yapacağım ve şimdi biraz kural dışı davranıyorum
  A n-gga better call a ref, everybody know my style
  Bir zenci hakem çağırsa iyi olur, herkes benim tarzımı bilir
  And everybody know I’m the the best
  Ve herkes bilir ki ben en iyiyim
  When I come to doing this and Im banging on my chest
 • Bunu yapmaya kalksam göğüs göğüse çarpışırım
  And I bang in the east and I’m banging in the west
  Ve doğuda çarpışırım ve batıda çarpışırım
  And I come to give you more and I never give you less
  Ve sana daha fazlasını veririm asla daha azını vermem
  You will hear it in the street or you can read it in the press
  Caddelerde duyarsın veya gazetelerde okursun
  Do you really wanna know whats next? lets go
  Sıradakinin ne olduğunu gerçekten bilmek istiyor musun? hadi gidelim
 • See the way we on, we be all up in the race and you know
  Yolumuzu gör, sürekli yarış içinde olacağız ve biliyorsun
  We gotta go, don’t try to keep up with the pace
  Gitmemiz gerek, adımlarını yavaşlatmayı deneme
  We struggling and hustling and sending in and getting in
  Mücade içindeyiz ve acelemiz var ve gönderiyoruz ve alıyoruz
 • And always gotta take it to another place
  Ve her zaman başka bir yere taşımamız gerekiyor
  Gotta taste it, then I gotta grab it,
  Tatmalıyız, yakalamalıyız
  And I gotta cut all through this traffic
  Ve tüm bu trafiği yarmalıyız
  Just to be at the top of the throne
  Tahtın en üstünde olmak için
 • Better know I gotta have it
  Bilmelisin buna sahip olmalıyım
  Look at me now, look at me now
  Bana bak şimdi, bana bak şimdi
  Oh, I’m getting paper
  Kağıt alayım
  Look at me now
  Bana bak şimdi
  Oh, look at me now
  Bana bak şimdi
  Yeah, fresh than a muthaf-cker
  An.. daha taze
 • Man f-ck these b.tch a.s n-ggas how yall doin?
  Adamım bu o. g. s. (küfür dolu tercüme etmedim) Hepiniz nasılsınız?
  I’m Lil Tunechi, I’m a nuisance, I go stupid, I go dumb like the 3 stooges
  Ben Lil Tunechi, ben baş belasıyım, salak oldum, bu 3 yardakçı gibi aptal oldum
  I dont eat sushi, I’m the shit, no I’m pollution, no substitution
  Ben suşi yemem, pisliğim, hayır ben çevre kirliliğiyim, yeri doldurulmaz
  Got a b.tch that play in movies in my jacuzzi, p-ssy juicy
  Jakuzimde film çekecek bir o. var, a. suyu
 • I never gave a f-ck about a hater got money on my radar
  Parası olan bir nefret edene asla önem vermedim
  Dress like a skater, got a big house, came with a elevator
  Hiç patenci gibi giyinmedim, büyük evim olmadı, asansör kullanmadım
  You n-ggas aint eatin, f-ck it, tell a waiter
  Siz zenciler yemeyin, s.ktir edin, garsona söyleyin
 • Marley said shoot em, and I said ok,If you wanted bullshit then I’m Okey,I dont care what you say, so don’t even speak
  Marley vur onları dedi, ve ben de tamam dedim, eğer pislik istiyorsan, benim için sorun yok, söylediklerin umurumda değil, o yüzden konuşma bile
  Your girlfriend a freak like Cirque Du Soleil
  Kız arkadaşın Cirque Du Soleil gibi bir ucube
  That’s word to my flag, and my flag red
 • Bu benim bayrağımın sözü ve benim bayrağım kırmızı
  I’m out of my head, b.tch I’m outta my mind from the bottom I climb
  Aklım başımda değil, o. tırmanınca aklımı aşağıda bıraktım
  You aint hotter at mine, nope, not on my time and I’m not even trying
  Sen benim gibi se.si değilsin, hayır, benim zamanımda değil ve denemiyorum bile
  Whats poppin Slime? nothin five, and if they trippin f-ck em five
  Balçığa ne batıyor? hiçbir şey beş, ve eğer geziyorlarsa s.k onları
 • I aint got no time to shuck and jive, these n-ggas as sweet as pumpkin pie
  Gevezelik yapmak için zamanım yok, bu zenciler bal kabaklı kek gibi tatlı
  Ciroc and sprite on a private flight
  Özel bir uçuştaki ciroc ve sprite gibi
  B.tch I’m enticing, guiding light, and my pockets white and my diamonds white
  o. ben baştan çıkarıcıyım, ışığı yönlendiriyorum, ve ceplerim beyaz ve mücevherlerim beyaz
  And my mommas nice and my daddy’s gay
  Ve annem güzel ve babam gey
 • You f.ggots scared cause I’m too wild, been here for a while
  Sizi i.neler korktunuz çünkü ben vahşiyim, burada bulunmadım
  I was like f-ck trial I puts it down
  Ben bir s.k denemesiyim, aşağı indiren
  I’m so young money if you got eyes look at me now, b.tch
  Ben genç bir parayım eğer gözlerin varsa bana bak, o.
 • Look at me now, look at me now
  Bana bak şimdi, bana bak şimdi
  Oh, I’m getting paper
  Kağıt alayım
  Look at me now
  Bana bak şimdi
  Oh, look at me now
 • Bana bak şimdi
  Yeah, fresh than a muthaf-cker
  An.. daha taze


Leave A Reply