Çin İle İlgili Bilgiler

0
Advertisement

Çin’in coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler.

Çin

✓ Asya Kıtası’nın doğusunda yer alan Dünya’nın yüz-ölçüm bakımından en geniş ülkelerinden birisidir. Doğu Çin genel olarak geniş ovalar, lös ile kaplı alanlar ve alçak tepelerle çevrili havzalardan oluşmuştur. Batı Çin ise genel olarak yüksek platolar ve dağların oluşturduğu Tibet ile bu dağlar arasında kalan çöküntü havzalarından meydana gelmiştir.

✓ Ülkede çok farklı iklim tipleri görülür. Ülkenin kuzey, ^ batı ve kuzeybatısında karasal iklim; güney, doğu ve 13 güneydoğusunda muson iklimi görülür. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalamaları genel olarak güneydoğudan kuzeybatıya doğru düşüş gösterir.

✓ Çin’in doğusunda ormanlar, batısında stepler ve çöller yaygındır. Ormanların çoğu İç Moğolistan platosu ve Kingan dağlık alanı üzerindedir.

✓ Asya Kıtası’nın önemli akarsularından Ganj, Brahmaputra, irrawadi ırmakları Çin sınırları içinden doğarlar. Ayrıca Büyük Okyanusa dökülen Sankua, Hoangho ve Yangçe ülkenin önemli akarsularındandır. Çin’de binlerce göl bulunmasına rağmen, büyük ölçekli göllere rastlanmaz.

Advertisement

✓ 1949 yılından itibaren sosyalist bir idare tarzı ile yönetilen ülkenin başkenti Pekin 14 milyon nüfusu ile kültür, ekonomi ve ulaşım merkezidir. En büyük sanayi ve ticaret şehri ise Şanghay’dır. (Nüfus 20 milyon). Nüfus, ülke topraklarına eşit dağılmamış olup yaklaşık 1,3 milyardır.

✓ Çin nüfusunun yaklaşık 1/5’i şehirlerde geri kalanı ise kırsal alanda yaşar. Şehirleşme 1950’li yıllardan itibaren hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle başkent Pekin, Hong Kong ve Şangay gibi şehirlerde büyük ve modern yapılar dikkat çeker.

✓ Tarım en önemli ekonomik faaliyet olup yetiştirilen önemli ürünler pirinç, pamuk, mısır, çay ve çeşitli sebzelerdir. Hayvancılık ve balıkçılık da önemli birer geçim kaynaklarıdır. Çin zengin maden yataklarına sahiptir.

✓ Çin muazzam kaynakları ve dev nüfusu ile gelişmekte olan ülkeler arasında çok önemli bir güçtür. Özellikle son yıllarda sanayi alanında büyük gelişmeler kateden ülkenin pamuk ve ipekli dokuma sanayi, demir-çelik sanayi, silah sanayi ile makine imalatında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

✓ Çin’de ulaşım ağı büyük bir gelişme göstermiştir. 700 000 km uzunluğunda birinci sınıf karayolu mevcuttur. Buna karşılık demiryolları sınırlı bir düzeydedir.

Çin’le İlgili Önemli Bilgiler

Advertisement

✓ 5 yılda dış ticaret hacmini 3 kat artırıp gelirini 1.7 trilyon dolara çıkardı. Japonya’yı da geride bırakarak Dünya’nın en fazla döviz rezervine sahip ülkesi oldu.

✓ Ucuz işgücünden dolayı Dünya devleri üretimlerini Çin’e kaydırmıştır.

✓ Gayrisafi milli hasılasını her yıl ortalama % 10 oranında artırarak ABD, Japonya ve Almanya’nın ardından Dünya’nın 4. büyük ekonomisi olmuştur.

✓ Daha ucuz, kaliteli, verimli ve daha özgün ürünler üretmek için ARGE çalışmalarına ayrılan pay 30.5 milyar dolardır. Böylece teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı son 8 yılda % 11’den % 27’ye çıkmıştır.

✓ Çin genelinde 5000’den fazla özel ekonomik kalkınma bölgesi, teknolojik kalkınma bölgesi, sanayi parkları ve serbest bölgeler bulunmaktadır.

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply