Cin İle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Cin Geçen

0
Advertisement

İçinde cin kelimesi geçen deyimler, atasözleri nelerdir? Cin ile ilgili deyimlerin, atasözlerinin, anlamları ve açıklamaları.

Cin İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Cin İle İlgili Deyimler – Atasözleri ve Anlamları

DEYİMLER

 • “(bir yerde) cinler cirit (top) oynamak” o yerin ıssız olması anlamında kullanılır
 • “(birini) cin tutmak”bir inanışa göre cinlerin etkisiyle delirmek.
 • “cin çarpmak”bir inanışa göre, cinlerin öfkesiyle inme inmek.
 • “cin çarpmışa dönmek” neye uğradığını bilemeyecek kadar kötü bir duruma düşmek.
 • “cin damarına basmak” kişiyi çok sinirlendirecek söz söylemek, çileden çıkarmak
 • “cin gibi” anlayışlı ve zeki
 • “cin ifrit olmak (kesilmek)” son derece kızmak, öfkelenmek.
 • “cin olmadan şeytan (adam) çarpmak” gücünün üstündeki işleri başarmaya kalkışmak.
 • ” cini tutmak” çok sinirlenmek.
 • ” cinine gitmek” nefret etmek, tiksinmek.
 • “cinleri ayağa kalkmak” sinirlenmek
 • “cinleri başına toplanmak (üşüşmek)” öfkelenmek.
 • “cinleri (cin) tepesine çıkmak (binmek)” çok kızmak
 • ” in cin top oynamak” hiçbir canlı varlık bulunmamak
 • ” in cin yok” hiç kimse yok.

ATASÖZLERİ

 • “cin tutana bir muska yeter” çok kızmış birisini yatıştırmak için akıllı bir kimsenin sözlü veya yazılı öğüdü etkili olur.
 • “dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor” işinde ustalaşmadan hile yollarına başvuruyor.

Cinler Hakkında Bilgi

Cin; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı akıl sahibi varlıklardır. Gözle görünmezler. Çeşitli şekillere girerek insanların beceremedikleri bazı işleri başarırlar. İçlerinde Müslüman olanları da vardır.

Cinlere inanmamak küfürdür. Çünkü Kur’anda hususi olarak “Cin Sûresi” bile mevcuttur.

Pek çok ayet-i Kerime’de cinlerden bahsedilir. Şeytan (İblis) de bir cindir.

Cinlerin Müslüman olmayanları bazen insanlara musallat olarak onları doğru yoldan çıkarmak isterler. Hakiki müminlere ise bir tesirleri olamaz.

Advertisement

Cinler Hz. Süleymandan önce yeryüzünde serbestçe dolaşıyorlardı. Hz. Süleyman onları idaresi altında topladı.

Peygamberimizin Kur’an okuyuşunu dinleyerek Müslüman olan cinler vardır. Peygamberimize bu sebeple insanların ve cinlerin peygamberi denilir.

Cinler gaipten haber veremezler. Fakat göklerin bazı sırlarına vâkıf olduklarından insanların müneccim ve sihirbazlarına ufak tefek haberler ulaştırabilirler. Böyle işlerle uğraşmak büyük bir günah, hatta bazı hallerde şirktir.

Cinlerin azığı (yiyeceği şey) Peygamberimizin hadisine göre kemiklerdir ki onlarla taharetlenmek doğru değildir.

Cin Sûresi’nin ilk ayetlerinde şöyle buyurulur:

“Habibim de ki: Bana şu hakikatlar vahyolunmuştur. Çin’den bir zümre benim Kur’an okuyuşumu dinlemiş de şöyle demişler: “-Biz hakiki hayranlık veren bir Kur’an dinledik. Ki O, Hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de O’na iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiç bir şeyi asla ortak tutmayacağız.”

Advertisement


Leave A Reply