Çin Müzik Sanatı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çin müzik sanatı ile ilgili bilgiler ve Çin müzik sanatı özellikleri

Çin Müzik Sanatı

Söylencesel inanç Fu-Şi lavta rebabı buldu (İÖ 2935). Buna söylencesel kraliçe Niu-Guaçıng’ı kattı (ağız mızıkası). Bambu boruları çalgılar çoğaltıldı. İmparator Şun (İÖ 3000) beş ipek telden oluşan bir sazla Pan flütünü ekledi. İmparator Şi Huang’ın bütün müzik araçlarını yok ettirdi (İÖ 246), Tang ve Sung hanedanları döneminde 300’e ulaştığı belirlenmiş çalgılar eşliğinde müzik yapıldı. 20. yüzyılda Batı Müziği etkisini Çin’de de duyurdu. Kendine özgü yapılarıyla müziği kaynaklandıran Çin çalgıları (sekiz kümeye ayrılan ilk araçlar, bir tür santur olan çin, sö, çing, pi-pa, sanhsien, nân-hu, hsiao, yang-çin-di-dzi) giysilerin renginden karakterleri anlaşılan opera sanatçılarına eşlik eder; bu konuda da Çin Batı’ya eş değerde açıldı. (1991-1935). Günümüzde Çin Müziği geleneksel ve Batı Müziği’nin bir karışımıdır.


Leave A Reply