Cinaslı Kafiye Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri

0

Cinaslı Kafiye nedir? Cinaslı Kafiyenin özellikleri nelerdir, nasıl bulunur? Cinaslı Kafiye örnekleri, şiirler hakkında bilgi.

cinaslı kafiye

Cinaslı Kafiye Nedir? Cinaslı Kafiye Örnekleri

CİNASLI KAFİYE;

Cinas, bir söz sanatıdır. Onun için mısraların sonlarındaki kafiye rolü oynayan cinaslı sözlere cinaslı kafiye denir. Böylesi sözcükler, aslında kafiye niteliğinde değildir.

Kafiye, söylenişleri ve anlamları ayrı, fakat kulakta bıraktıkları ses izleri benzer olan sözcüklerdir.

Cinaslı kafiye, söylenişleri ve kulakta bıraktıkları ses bakımından birbirlerinin tıpkısı olan, fakat anlamca ayrılan sözcüklerdir.

Bu kafiye, bazı Divan şairleri tarafından kullanılmış olmakla beraber, daha çok İstanbul mânilerinde önemli yer tutmuştur.

Cinaslı kafiyeye bir örnek :

-Niçin kondun a bülbül
Kapıdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem
Götürseler asmaya

Bu dörtlüğün ikinci mısrasındaki asma, üzüm veren bitkidir. Dördüncü mısradaki asma ise idam etmek, öldürme anlamındadır. İşte mısra sonlarında, bu şekilde düzen tutan sözcüklere cinaslı kafiye denir.

Bunların dışında kafiye aramak ve birtakım kafiye isimleri uydurmak, yersiz ve gereksizdir.


Leave A Reply