Cisim Nedir?

0
Advertisement

Cisim nedir ne demektir? Örnekleri ile cisimler ile ilgili olarak temel bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız.

cisimCisim, uzayda yer dolduran varlıklara «madde» ve ya «cisim» denir. Su, taş, hava hep birer cisimdir. Tabiatta cisimler, genel olarak, «katı», «sıvı» ve «gaz» gibi üç değişik halde bulunurlar.

1.— Katı cisimlerin kendilerine mahsus hacimleri ve şekilleri vardır; genel olarak, bu şekil kolay kolay değişmez.

2.— Sıvıların değişmez birer hacimleri varsa da belirli birer şekilleri yoktur. İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Yüzeyleri de yatay bir düzlem şeklini alır.

3.— Gazların kokusuz ve renksiz olanlarının birçoğunun varlığını sezmek bile çok kere kolay olmaz. Gazlar kolay bir şekilde yer değiştirdiklerinden bulundukları yeri boşluk kalmamak üzere doldururlar. Bu da gazların değişmez birer hacmi olmadığını gösterir. Bunlar genişlemeye olduğu gibi sıkışmıya da elverişlidir.

Bazı cisimler çeşitli ortam şartlarında şekil değiştirirler. Meselâ su soğukta donar, buz haline geçer; ısıtılınca da buharlaşır. Kendi haline bırakılan naftalin ağır ağır buharlaşır. Soğuyan su buharı ise kendi kendine yoğunlaşıp yeniden su haline geçer. Bunun gibi, yeter derecede soğutulan ve sıkıştırılan gazlar sıvılaşırlar.

Advertisement

Leave A Reply