Clément Huart Kimdir?

0
Advertisement

Clément Huart kimdir ve ne yapmıştır? Clément Imbault Huart hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları hakkında bilgi.

Clément Huart

Clément Imbault Huart, (d. 1854, Paris -ö. 1926, Paris, Fransa), Fransız Doğubilimcidir.

Doğu ülkelerinde 23 yıl konsolos ve konsolos yardımcısı olarak çalıştı. Bu arada bir süre İstanbul’da da bulundu. 1898’de Paris’ te Doğu dilleri üzerine ders vermeye başladı. 1908’de Yüksek Araştırmalar Okulu müdürlüğüne atandı. İran, Arap ve Türk dilleri ve edebiyatları üzerinde çalıştı. İslam Ansiklopedisi’nin Avrupa baskısına birçok makale yazdı. Ahmed Eflâkî’nin Menakıbü’l-Arifin adlı yapıtını Les Saints des Derviches Tourneurs adıyla Fransızcaya çevirdi (1918-22).

Başlıca yapıtları arasında La Religion du Bâb (1864; Bâbilik), Grammaire élémentaire de la langue Persane (1889; Farsçanın Ana Grameri), Les Quatrains de Baba Tahir Uryân (1893; Baba Tahir Uryan’ ın Dörtlükleri), Histoire de Bagdad Dans Les Temps Modernes (1901; Yeni Çağlarda Bağdat Tarihi), Littérature Arabe (1902; Arap ve Arap Dilinde İslam Edebiyatı, 1944), Nouvelles Recherches sur la légende de Salman du Fâris (1903; Selman-ı Farisi’ nin Efsanesi Üzerine Yeni Araştırmalar), Histoire des Arabes (1912-13; Arapların Tarihi) sayılabilir.


Leave A Reply