Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite neden kaynaklanır, nasıl önlemler alınmalıdır? Hiperaktivite hakkında bilgi.

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ ve AŞIRI HAREKETLİLİK (HİPERAKTİVİTE )

Burada, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, ataklık en önem­li belirtilerdir. Bu çocuklarda motor davranışlarda, bilişsel işlev­lerde, kişilerarası ilişkilerde bozukluklar vardır. Bunların yanı sıra tabloya ruhsal bozukluklar da eklenebilmektedir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite olmadan da olabilir.

Bu çocuklar aşırı hareketlidirler. Çocuk hiç yerinde dura­maz. Bebekliğinden beri hareketli olan bu çocuklar genellikle yürümeye başladıklarında hemen farkedilirler. Hareketleri amaca yönelik değildir. Durmak, yorulmak bilmezler. Anneler bu çocukları “Düz duvara tırmanır” biçiminde nitelendirirler. Bu çocuklar savruk ve düzensizdirler.

Özellikle okul döneminde zorlanırlar. Okula uyum sağlamakta sorunlar çıkar. Sırada oturmakta, dersleri takip etmekte sıkıntı çeken bu çocuklar, yazmada ve okumayı öğrenmede de zorluk çekerler. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla sürtüşmeye girer, öğ­retmeni öfkelendirir, arkadaşlarının saçını çekerler. Bu aşırı hareketlilik kimi zaman saldırganlığa dönüşür. İnce motor hareket gerektiren (yazı yazma, düğme ilikleme gibi) işlerde zorlanırlar.
Bilişsel işlemlerde ise dikkat süreleri az, birşeye yoğunlaşmaları çok zordur. Bu yüzden zekâları normal olmasına rağmen, öğ­renme güçlüğü, okul başarısızlığı çekerler. Kısa süreli bellek­leri zayıftır, ancak uzun süreli bellekte sorun yoktur. Çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanırlar. Kişisel ilişkilerde başladıkları arkadaşlığı sürdüremezler.

Advertisement

Ruhsal açıdan bu çocuklar ataktırlar, çabuk uyarılırlar, teh­likeyi kavrayamaz, kazalara uğrarlar, engellenme eşikleri dü­şüktür, çabuk heyecanlanır, küçük nedenlerle aşırı neşe ve ağlama davranışı gösterirler.

Erkek çocuklarda kızlardan daha fazla görülmektedir. Başlama yaşı 3-4 yaş olarak görülse de farklılıklar bebeklikten itibaren başlamıştır.

Bu çocuklar bebekliklerinde huysuz, huzursuz, sürekli ağla­yan, zor bebekler olarak tanımlanırlar. Aile okul öncesi dönem­de farketmez. Çoğu zaman okula başladığında farkedilirler. Çünkü çocuk hem okula uyum sağlamakta zorlanmakta, hem de öğrenme güçlüğü çekmektedir.

Burada bilgiyi işlemede bir fonksiyon bozukluğu söz ko­nusudur.

Tedavi, belirtileri, şikâyetleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu süreçte çocukların aşırı hareketliliklerini azaltmak ve dikkatlerini artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Ailenin ve öğret­menin bu konu hakkında bilgilendirilmesi ve katılımları gerek­mektedir. Aile, çocuk ve öğretmenin işbirliğine girmesi, tedavi­nin gidişini hızlandıracaktır.Çocuğun bozukluğuna uygun, di­siplin uygulayan, tutarlı ve kararlı olan, ilgili, sevecen davranan anne babalar bu konuda başarılı olurlar. Bu çocuklara karşı aşırı disiplin veya gevşek tutum uygun değildir. Böyle bir çocuğa sahip olan ailenin işi zordur. Ailelere tavsiyemiz çocuk­ta yukarıda saydığımız özellikler farkedildiğinde bir psikoloji merkezinden yardım istemeleridir.

Advertisement


Leave A Reply