Orinoco Irmağı Nerededir?

0
Advertisement

Orinoco Irmağı Nerededir? Orinoco Irmağı nerede başlar, nereye dökülür, özellikleri nelerdir? Venezuela’da bulunan Orinoco Irmağı hakkında bilgi.

Orinoco Irmağı

Orinoco Irmağı

Orinoco Irmağı, Venezuela’da ırmak. Uzunluğu 2.140 km, akaçlama havzası 948.000 km2. Ülkenin güneyinde, Parima Dağları’nda deniz düzeyinden 1.047 metre yükseltiden doğar. Önce batı, daha sonra kuzey doğrultusunda akar, Venezuela-Kolombiya sınırının bir bölümünü oluşturur. Orta Venezuela’da doğuya kıvrılır, aynı yönde akışını sürdürerek geniş bir deltayla (30.000 km2) Trinidad Adası’nın karşısında Atlas Okyanusu’na dökülür. Güney Venezuela’da Rio Negro’nun yukarı çığırı Casiquirae aracılığıyla Amazon sistemine bağlanır.

Orinoco Irmağı Nerededir?

Guaviare, Vichada, Meta (Doğu Kolombiya), Apure (Batı Venezuela), Caura, Carorni (Güneydoğu Venezuela) en önemli kollarıdır. Ağzından, Ciudad Bolivar’a kadar olan bölümü (yaklaşık 259 km), okyanus gemilerinin ulaşımına elverişlidir.

Churun Irmağı sularında oluşan Angel Falls, dünyanın en yüksekten dökülen (979.7 m) çağlayanıdır. Mayıs-ocak ayları arasında suları kabararak taşkınlara yol açar. Kıyıları boyunca yoğun ormanlar, hayvan ve bitki toplulukları açısından zengindir. Endüstri etkinliklerinin (demir-çelik, ağır makine, alüminyum, kağıt, selüloz, petrol arıtma) en yoğun olduğu bölge Aşağı Orinoco Havzası’nın, başkent Caracas ile karayolu bağlantısı vardır.

Advertisement

Kaynak – 2

Orinoco Nehri

Orinoco Nehri; İspanyolca Río Orinoco. Güney Amerika’nın kuzey kesiminde akarsudur. Venezuela-Brezilya sınırı boyunca uzanan Parima Dağlarının batı eteklerinden doğar. Venezuela’da 2.736 km uzunluğunda büyük bir yay çizdikten sonra Trinidad Adası yakınlarında Atlas Okyanusuna dökülür. Kolombiya-Venezuela sınırının bir bölümünü çizer. Caroní, Mavaca, Apure, Vichada, Meta ve Guárico gibi kollarıyla birlikte, Güney Amerika’nın üç büyük akarsu sisteminden (ötekiler Amazon ve La Plata) birini oluşturur.

Orinoco Irmağı daha çok karlarla beslenir; 30 bin m3/sa olan yıllık ortalama debisi, yağışlardaki mevsimlik oynamalara göre büyük değişiklikler gösterir. Yılda ortalama 50 milyon ton tortu taşıdığından, 20.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan deltası Atlas Okyanusuna doğru hızla genişlemektedir. Yaklaşık 940.000 kilometrekareyi bulan su toplama havzasının büyük bölümü çayırlarla kaplıdır.

Havzanın doğu ve güneydeki yüksek kesimlerinde sık tropik ormanlar vardır. Irmakta yaşayan hayvanlar arasında pirana, ağırlığı genellikle 90 kg’yi geçen laulao adlı kedi balığı türü ve 6 m’ye ulaşan uzunluğuyla dünyanın en uzun timsahı sayılan Orinoco timsahı sayılabilir. Caroní Irmağı üzerindeki Macagua ve Guri barajları dünyanın en büyük hidroelektrik santralları arasındadır. Güneydoğudaki Guyana Platosunda zengin demir cevheri ve boksit yatakları bulunur. Orinoco, ağzından Caroní Irmağıyla birleşme noktasına kadar uzanan 370 km’lik çığırı boyunca okyanus gemileriyle ulaşıma elverişlidir. Ciudad Bolívar ve Ciudad Guayana ırmak boyundaki en büyük limanlar ve ekonomik gelişme merkezleridir.


Leave A Reply