Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü (2 Yıllık) Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık) Bölümü hakkında merak edilenleri öğrenin. Programın içeriği, eğitim süreci ve mezunlarının iş olanaklarına göz atın.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veya Geomatik olarak da bilinen bu bölüm, coğrafi verileri toplama, depolama, analiz etme, yönetme ve haritalama konularına odaklanan bir meslek yüksekokulu programıdır. CBS, coğrafi konum verilerini işlemek ve kullanmak için bilgisayar tabanlı teknolojileri ve yazılımları kullanmayı öğretir. Bu alandaki birçok meslek, harita yapımı, çevre planlaması, doğal kaynak yönetimi, ulaşım planlaması, afet yönetimi ve daha birçok sektörde coğrafi bilgilerin etkili bir şekilde kullanılmasını gerektirir.

CBS programları genellikle coğrafya, jeodezi, jeoinformatik, coğrafi bilgi sistemleri yazılımı, veri analizi ve harita yapımı gibi konuları içerir. Öğrencilere ayrıca coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarını kullanmayı öğrenme fırsatı da sunulur. Bu yazılımlar, coğrafi verileri işlemek ve haritalamak için kullanılan araçlardır.

CBS mezunları, coğrafi verileri toplayabilir, analiz edebilir, haritalar oluşturabilir ve bu verileri farklı sektörlerdeki uygulamalarda kullanabilirler. Meslek yüksekokulu düzeyindeki bu program, mezunlarına CBS alanında teknik beceriler kazandırır ve coğrafi veri yönetimi alanında kariyer fırsatları sunar. Bu alanda çalışmak isteyenler için ilgili lisans ve lisansüstü programlara devam etme seçeneği de vardır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mezunları, coğrafi verileri toplama, analiz etme, haritalama ve yönetme yetenekleri sayesinde çeşitli sektörlerde çeşitli işlerde çalışabilirler. İşte CBS mezunlarının yapabileceği bazı işler:

 1. CBS Teknisyeni veya Uzmanı: CBS mezunları, coğrafi verileri toplamak, düzenlemek, analiz etmek ve haritalamak için bilgisayar tabanlı araçları ve yazılımları kullanabilirler. Bu pozisyonlarda, yerel yönetimler, harita şirketleri veya mühendislik firmalarında çalışabilirler.
 2. Coğrafi Analist: Coğrafi analistler, coğrafi verileri inceleyerek bu verilerden anlamlı bilgiler çıkaran profesyonellerdir. Bu bilgiler, çevre planlaması, ulaşım optimizasyonu, pazar analizi ve doğal kaynak yönetimi gibi birçok alanda kullanılabilir.
 3. Harita Uzmanı: CBS mezunları, harita üretimi, güncellemesi ve özelleştirilmesi konusunda uzmanlaşabilirler. Bu pozisyonlar, harita şirketlerinde, coğrafi bilgi hizmeti sunan kuruluşlarda veya kamu sektöründe bulunabilir.
 4. Afet Yönetimi Uzmanı: CBS mezunları, doğal afetlerin etkilerini analiz etmek ve afet durumlarında yardım ve müdahale planlarını geliştirmek için coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilirler. Bu pozisyonlar, acil durum yönetimi ve kurtarma kuruluşlarında veya yerel yönetimlerde bulunabilir.
 5. Çevre Koruma Uzmanı: CBS, çevresel verileri toplamak, izlemek ve koruma önlemlerini geliştirmek için kullanılabilir. CBS mezunları, çevre koruma ajanslarında veya sürdürülebilirlik projelerinde çalışabilirler.
 6. Ulaşım Planlamacısı: Ulaşım planlaması, trafik yönetimi ve ulaşım optimizasyonu gibi alanlarda CBS mezunları, ulaşım sistemlerini iyileştirmek ve sürdürülebilir ulaşım projeleri geliştirmek için coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilirler.
 7. Emlak Değerleme Uzmanı: Emlak sektöründe, gayrimenkul değerleme ve arazi analizi için CBS mezunlarının becerileri oldukça değerlidir. Emlak firmaları veya mülkiyet değerleme şirketlerinde çalışabilirler.

CBS mezunları, bilgi teknolojileri ve coğrafi veri analizi alanlarında çalışan profesyonellerdir ve genellikle çok çeşitli sektörlerde iş bulabilirler. Bu pozisyonlar, coğrafi bilgilerin etkili bir şekilde kullanılmasını gerektiren birçok sektörde istihdam fırsatları sunar.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) programlarında öğrencilere genellikle aşağıdaki konuları içeren çeşitli eğitimler verilir:

 1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelleri: Bu ders, coğrafi bilgi sistemlerinin temel kavramlarını ve tarihçesini ele alır. Coğrafi bilgi sistemlerinin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve neden önemli olduğu gibi temel bilgiler öğrencilere aktarılır.
 2. Jeodezi ve Coğrafi Koordinatlar: Bu ders, coğrafi verilerin toplanması için kullanılan jeodezi prensiplerini ve coğrafi koordinat sistemlerini öğretir. Öğrencilere, yeryüzündeki konumları doğru bir şekilde belirlemek için gerekli bilgiler sağlanır.
 3. Coğrafi Veri Toplama ve Düzenleme: Bu ders, saha çalışmaları ve coğrafi veri toplama tekniklerini kapsar. Öğrencilere coğrafi verilerin nasıl toplandığı, düzenlendiği ve saklandığı konularında pratik beceriler kazandırılır.
 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları: Bu ders, CBS yazılımlarının kullanımını içerir. Öğrencilere ArcGIS, QGIS gibi popüler CBS yazılımlarını kullanma becerileri öğretilir. Bu yazılımlarla coğrafi verilerin analizi ve haritalama yapma yetenekleri geliştirilir.
 5. Veri Analizi ve İstatistik: Coğrafi verilerin analizi için istatistiksel yöntemler ve veri madenciliği konularına odaklanan dersler, öğrencilere analiz becerileri kazandırır. Coğrafi verilerin yorumlanması ve anlam çıkarma süreçleri öğretilir.
 6. Harita Yapımı: Bu ders, harita tasarımı ve harita yapımı tekniklerini içerir. Öğrencilere coğrafi verileri kullanarak etkili ve anlaşılır haritalar oluşturma yetenekleri kazandırılır.
 7. Çevre Planlaması ve Doğal Kaynak Yönetimi: CBS programları genellikle çevre planlaması, doğal kaynak yönetimi ve sürdürülebilirlik konularını da ele alır. Bu dersler, coğrafi bilgi sistemlerinin çevresel ve doğal kaynak projelerinde nasıl kullanılabileceğini öğretir.
 8. İşletme ve Proje Yönetimi: CBS mezunları, projeleri yönetme ve işletme becerilerini öğrenirler. Proje planlama, bütçeleme ve proje yönetimi konuları işlenir.

Bu eğitimler, CBS programlarının temel bileşenlerini oluşturur. Programın içeriği ve dersler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir, ancak genel olarak coğrafi bilgi sistemleri alanında temel becerileri ve bilgiyi kazandırmayı amaçlar. Mezunlar, bu eğitimlerin ardından coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları ve projeleri için hazır bir şekilde işe girebilirler.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

60%
60%
Awesome

Yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbiri ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini yapan kişidir.

 • İş İmkanları
  6
 • Kazanma Zorluğu
  6

Leave A Reply