Çömlekçikuşu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çömlekçikuşu nasıl bir kuştur? Çömlekçikuşunun özellikleri, nerede yaşar, beslenmesi, üremesi hakkında bilgi.

Çömlekçikuşu Çömlekçikuşu; (Lat. Furnanius rufus). Bağırganların, Çömlekçikuşugiller familyasından kuş türüdür. Uruguay, Paraguay, Brezilya, Arjantin ve La-Plata’da yaşar. Uzunluğu 19 cm’dir. Tüyleri üstte kahverengimsi kırmızı, altta açık renklidir. Çiftler halinde yaşarlar. Yuvalarını yol kenarlarındaki ağaçlara yaparlar. Dişi 24 yumurta yumurtlar. Yuva yapımında ve yavrunun beslenmesinde erkek-dişi birlikte hareket ederler.

Çömlekçikuşugiller, (Lat. Furnariidae). Ötücükuşların Bağırganlar familyasından bir alt familyadır. 220 kadar türü kapsar. Çok hareketli, ürkek, gizlendikleri için kolay görünmeyen, ötüşleri takırtılı, uyumsuz ve çatlak seslidir. Tüyleri çoğunlukla sarımtırak renkli, kimilerinde kahverengi lekelidir. Soluk renkler genellikle egemendir, ancak çok az sayıda türde parlak renkli tüylere rastlanır. Bunlardan biri de gerçek çömlekçikuşudur. Çoğunlukla böcekçildirler. Su kıyılarını yeğleyen türleri, kabuklular ve küçüksu hayvanlarıyla beslenirler. Ormanlık bölgelerin bitkisel alanlarını barınak olarak seçen türlerin yanında toprakta yaşayanlar, göllerde barınanlar, kaya kovuklarında memeli hayvanların açtığı çukurlarda yuva yaparlar. 3-5 arasında yumurtaların üzerinde 15-20 gün kuluçkaya yatarlar.


Leave A Reply