Rudyard Kipling Kimdir? İngiliz Yazar ve Şair Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Rudyard Kipling Kimdir ve ne yapmıştır? İngiliz şair ve yazar olan Joseph Rudyard Kipling’in hayatı, eserleri ve edebiyata katkıları

Rudyard Kipling Kimdir? İngiliz Yazar ve Şair Hayatı ve Eserleri

Rudyard Kipling; (1865-1936)

Tanınmış İngiliz şair, romancı ve hikâyecisidir. İngiliz dilini büyük bir ustalıkla kullanmıştır. 1907’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.

Kipling, Hindistan’ın Bombay şehrinde doğdu. Babası bir sanat okulunun müdürüydü. İlk beş yılını Bombay’ da geçiren Kipling, yerli dadısından gayet güzel Hintçe öğrenmişti. Ayrıca, Hindistan’da yaşayan hayvanlara dair çeşitli masallar, hikâyeler dinlenmişti. Beş yaşına bastığı zaman, İngiltere’ye okula gönderildi. Rudyard zayıf bir çocuktu. Annesinden, babasından uzak kalmak da onu çok üzmüştü, hastalandı. Babası gelip onu Fransa’ya götürdü, gezdirdi. Sonra gene İngiltere’ye döndüler. Rudyard Kipling, okula ancak 12 yaşında başlıyabildi. 17 yaşına bastığı zaman da gene Hindistan’a döndü. Babası Lahor müzesine müdür tayin edilmişti. Rudyard Kipling «Lahor Sivil ve Askeri Gazetesi» nin yazı kadrosuna alındı, ilk şiir ve hikâyelerini bu gazetede yayınlamıştır.

Kipling, 1889’da Japonya – Amerika yolundan İngiltere’ye döndü, Londra’da yerleşti. Yolda Amerikalı bir genç kızla evlenmişti. 1891 ‘de «The Light That Failed» (Sönen Işık) adındaki romanını tamamladı. İnsanlığın ıstırabını gerçekçi bir üslûpla anlatan bu eser çok beğenildi. Karısiyle birlikte bir ara Amerika’da kaldıktan sonra İngiltere’ye döndü. 1901’de çalıştığı gazete adına Boer Savaşı’nı takip etmek üzere Afrika’ya gitti. Aynı yıl yayınlanan «Kim» adındaki romanı onu bütün dünyaya tanıttı. Bu eser, Hindistan’ın toplum hayatını, dini âdetlerini, özelliklerini, çeşitli törelerini büyük bir ustalıkla anlatır.

Rudyard Kipling

Advertisement

Kipling, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman siyasetle yakından ilgilendi. Kadınların seçim hakkına sahip olmalarını istemiyordu.

Siyasi davranışları yüzünden pek çok düşman kazandıysa da herkes onun yazarlıktaki ustalığını gene kabul ediyordu. Kipling, tek oğlunun savaşta ölmesine pek üzülmüştü. Savaşta ölenler için yazdığı bir şiir İngiltere’de ün saldı.

Rudyard Kipling

Eserleri

Kipling’in eserlerinde ilk göze çarpan özellik mizahla korku ve dehşeti birbirine büyük bir ustalıkla bağlamasıdır. Kipling’in okurları gülmek ve korku hislerini ayın anda duyar. Yazarın en güzel şiirleri «Seven Seas» (Yedi Deniz), «Five Nation» (Beş Millet), «The Years Between» (Aradaki Yıllar) «Songs For Youth» (Gençler İçin Şarkılar) adındaki kitaplarda toplanmıştır.

1907’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk İngiliz yazarı oldu: The Five Nations (Beş Ulus şiirler) 1903, The Day’s Work (günlük iş, öyküler) 1898, From Sea to Sea (Denizden Denize, gezi notları) 1899, The Jungle Book (Ormanın Kitabı, çocuk romanı) 1895, The Second Jungle Book (İkinci Orman Kitabı) 1985, Just so Stories (Öylesine Öyküler) 1902, Rewards and Fairies (Ödüller ve Periler) 1910, Arada iki değişik roman: The Light That Failed (Soldan Işık) 1890, Kim (1901. Son derlemeleri: Letters of Travel (Gezi Yazıları) 1920, Debits and Credits (Borçlar ve Alacaklar, öyküler) 1926, Limits and Renewals (Sonlar ve Başlangıçlar, öyküler) 1932. Something of Myself (Kendimden Bir Şeyler) 1937. Eserleri hemen bütün dillere çevrildiği gibi sinemanın yararlandığı tükenmez kaynak oldu.

Advertisement


Leave A Reply