Çöp İle İlgili Atasözleri Deyimler Anlamları Açıklamaları Çöp Geçen Sözler

0
Advertisement

İçinde çöp kelimesi geçen atasözleri, deyimler nelerdir, bu atasözleri, deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Çöp hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları.

Çöp İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

Çöp İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***bir çöplükte iki horoz ötmez
  bir yerde iki kişi baş olmaz.
 • ***her horoz kendi çöplüğünde öter
  herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır ve sözünü orada geçirebilir.
 • ***horoz ölür, gözü çöplükte kalır
  yaşanılmış, alışılmış, erişilmiş bir durum veya makam yitirildikten sonra, göz o durum veya makamda kalır.
Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter:

ANAFİKİR, Açıklama : Kişinin sözü kendi çevresinde geçer. İnsan yaşadığı çevreyi, kişilerini, imkânlarını başka yerlerden daha iyi tanır. Tanıdığı bu çevrede daha etkin olur. İşlerini daha kolay çözümler. Çevreye yabancı bir kişinin çevreden, çevrenin imkanlarından kendisi kadar yararlanamayacağı gibi, onun kadar rahat hareket edemez. Yabancı olduğumuz çevrede, o çevrenin insanları gibi rahat hareket etmeye kalktığımız taktirde, çevrede kişi, çevreden, çevrenin imkanlarından yerlisi kadar beklemediği olayların gelmemesi için, nerede nasıl davranması gerektiğini iyi bilmesi gerekir.

Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez:

ANAFİKİR, Açıklama : Bir işi ancak bir kişi yönetir, iki kişi yönetince olumlu sonuç alınmaz. Kurulan bir işin, düşünülen bir çalışmanın başarıya ulaşması için, bir yöneticiye mutlaka ihtiyaç duyulur. Yönetici planlar, programlar, işi yürütecek kişiler arasında iş bölümü yapar. Arada bir yapılan işin düşünülen amaçlara ne denli ulaştığını gözlemek için de denetimlerde bulunur. Amaca ulaşmak için izlenecek yolu o belirler. Bunu yaparken başkalarını işe karıştırmamalıdır, bir işi iki kişinin doğrudan yönetmesi asla düşünülemez. Çünkü amaca giden yol bir olmalıdır. İki kişi olduğundaysa, yol ikileşecek, böyle olunca da amaca ulaşılamayacak veya istenen zamanda ulaşılamayacaktır.

DEYİMLER

 • ***armudun sapı var, üzümün (kirazın) çöpü var demek
  her şeye kusur bulmak, hiçbir şeyi beğenmemek.
 • ***çöpe dönmek
  çok zayıflamak.
 • ***çöpe gitmek
  yapılan iş boşa gitmek.
 • ***gözünü daldan budaktan (çöpten) esirgememek (sakınmamak)
  tehlikeli işlere atılmaktan çekinmemek: Gençliğinde gerçekten delifişek, gözünü daldan budaktan sakınmaz bir askermiş.  -H. Taner.
 • ***üzümün çöpü armudun sapı var demek
  her şeyde bir eksiklik bulmak, güç beğenir olmak.

Advertisement

Leave A Reply