Çözümleme (Analiz) Nedir?

0
Advertisement

Çözümleme ya da Analiz ne demektir? Çözümleme ile ilgili kısa ve genel tanımların yer aldığı yazımız.

Analiz Nedir?

ÇÖZÜMLEME (ANALİZ), zihin süreçlerini oluşturan temel öğeleri içe bakış yoluyla ana öğelerine ayırma olayı.

Çözümleme, zihinde düşünceler üzerinde yapılır. Soyutlamanın ve genel düşünceler kurmanın ana koşulu olan zihinsel çözümleme, bir şeyin temel öğelerini ve karakterlerini ayırt etme eylemidir. Çözümleme, daha çok yapısal psikolojinin kullandığı bir yöntemdir. Psikoloji alanmda ilk bilimsel çalışmalara girişen Wilhelm Wundt ve arkadaşları bilinç olaylarının yapısal açıdan çözümlenmesiyle daha iyi anlaşılıp açıklanabileceğini ileri sürdüler.

Onlara göre psikolojinin amacı, bilinç denilen bu karmaşık olayı çözümlemek, zihnin en yalın öğlerini araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkilerin bulunup ilkeler halinde formülleştirmektir. Ancak yapısalcılar, psikolojinin amacmı, bilinç olaylarının çözümlenmesi olarak tanımlamakla psikolojinin alanını çok sınırlamışlardır.

Advertisement

Leave A Reply