Dairesel Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması

0
Advertisement

Su dalgalarında yansıma konusu, dairesel su dalgalarının tümsek engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Su dalgaları engellere yansır. Düz dalgalar kavisli engeller tarafından yansıtıldığında, orijinal olarak paralel dalga ışınları, engelin eğriliğine bağlı olarak ya yakınsak ya da ıraksak yönlerde hareket eder. Bu süreçte, her bir dalga ışını, yansıma yasasına göre (açı açısı) engelin hayali bir düzlemsel bölümünde yansıtılır.
geliş = yansıma açısı).

Optikte olduğu gibi dairesel kavisli engelleri içbükey ve dışbükey reflektörler olarak kabul edebiliriz. Bu “aynalardaki” yansımada tıpkı optikte olduğu gibi bir odak noktasına odaklanmayı, sırasıyla bu odak noktasından uzaklaşmayı gözlemleyebiliyoruz. Odak uzaklığı, “aynanın” bükülme yarıçapının yarısına eşittir.

Yansımanın gözlemlenebilmesi için dolu dalga oluğunda düz dalgalar üretilir. Reflektörler olarak, dışbükey reflektör olarak bikonveks bir merceğin ve içbükey bir reflektör olarak bikonkav bir merceğin enine kesitlerine sahip daldırma gövdelerini kullanabiliriz; gövdeler su hattının üzerinde uzanır.

Deney

Deney

a) Düz su dalgalarının “dışbükey aynada” yansıması:

Advertisement

– Gerekirse, tırtıllı vidayı (f) kullanarak stroboskop diskini ışın yolunun dışına döndürün, böylece cam bölme
Dalga teknesinin altı tamamen aydınlatılmıştır.

– (e) düğmesini kullanarak, 20-30 Hz arasında bir frekans ayarlayın ve (d) düğmesini kullanarak, yansıyan dalga cepheleri açıkça görülebilene kadar uyarım genliğini dikkatli bir şekilde artırın.

– Uyarıcının daldırma derinliğini ayar vidasıyla (h) gerektiği gibi değiştirin.

– Yansıyan dalga cephelerinin şeklini gözlemleyin.

– Anahtar (a) ile stroboskopu açın; Kısa bir ısınma süresinden sonra, düğmeyi kullanarak uyarma ve stroboskop frekanslarında ince ayar yapmanız gerekebilir.

(b) sabit bir dalga görüntüsü görünene kadar.

Advertisement

– Şeffaflık üzerine olayın ve yansıyan dalgaların şekillerini çizin.

– Deneyi bir dalga paketi ile tekrarlayın. Gerekirse, stroboskop diskini ışın yolunun dışına döndürün, genlik topuzunu (d) tamamen sola çevirin ve tek dalga uyarımı için basmalı düğmeye (c) basın.

b) Düz su dalgalarının “içbükey ayna”da yansıması:

– Bikonveks merceği bikonkav mercekle değiştirin. İçbükey kenarlardan birini uyarıcıya “paralel” hizalayın.

– Gerekirse, tırtıllı vidayı (f) kullanarak stroboskop diskini ışın yolunun dışına döndürün, böylece dalga teknesinin altındaki cam panel tamamen aydınlatılır.

– Düz dalgalar oluşturmak için uyarıcıyı kullanın. Bunu yapmak için, 20-30 Hz arasında bir frekans ayarlayın ve yansıyan dalga cepheleri açıkça görülünceye kadar uyarma genliğini dikkatli bir şekilde artırın.
(dalga teknesi için Talimat Sayfasına bakın).

– Uyarıcının daldırma derinliğini ayar vidasıyla (h) gerektiği gibi değiştirin.

– Yansıyan dalga cephelerinin şekillerini gözlemleyin.

– Stroboskobu kullanarak sabit bir dalga görüntüsü oluşturun.

– Şeffaflık üzerine olayın şeklini ve yansıyan dalgaları çizin. Yansıtılan dalgaların dairesel olarak birleştiği noktayı işaretleyin.

– Deneyi bir dalga paketi ile tekrarlayın.

Advertisement

Dairesel Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması

su-dalgalari-2-18

En son olarak dairesel dalganın tümsek engelden yansımasını inceleyelim. Dalga leğeninde tümsek engelin önünde dairesel dalgalar üretelim. Şekil:2-18 de görüldüğü gibi bu dalgalar engelden yine dairesel dalga olarak yansır. Yansıyan dalga sanki engelin arkasındaki bir noktadan geliyormuş gibi yansımaktadır. Bu olay ışığın tümsek aynadaki yansımasına benzemektedir.


Leave A Reply