Dandanakan Savaşı Sonuçları

0

Dandanakan savaşı ne zaman olmuştur? Dandanakan savaşı kimler arasında gerçekleşmiş ve savaşın sonuçları (maddeler halinde) ne olmuştur?


Dandanakan Savaşı (1040)

Advertisement

Gazneliler, sürekli güçlenip gelişen Selçukluları kendilerine tehlike görmeye başlayınca Horasan bölgesinden çıkartmak istediler. İki ordu savaşa başladılar Selçuklu ordusunun yıpratma taktiği başarılı oldu.

Savaşın Sonuçları:

a) Selçukluların bağımsızlık mücadelesi zafer ile sonuçlandı.

b) Selçuklular genişleyecek imparatorluk haline geldi.

Advertisement

c) Gazneliler ve Karahanlılar Selçuklulara bağlandılar.

d) Tuğrul bey sultan ilan edildi, Devlet teşkilatını yeniden düzenledi.

e) Ele geçirilecek yeni bölgelerin planları yapıldı, bu konuda başarılar sağlandı.

Çağrı bey doğuda önemli bir merkez olan Belh’i ele geçirdi. Tuğrul bey ile birlikte çıktıkları sefer sonunda Harizm alındı. Batı yönünde de önemli yerler Selçuklu topraklarına katıldı.

Abbasi halifesi, şii Büveyhoğulları tehlikesine karşı Tuğrul Bey’den yardım istedi. Yapılan yardım sonunda Abbasi devletinin yıkılma tehlikesi ortadan kaldırıldı.

Advertisement

Abbasi halifesi Tuğrul Bey’i “Doğunun ve Batının hükümdarı olarak” ilan etti.


Leave A Reply