Dantelacı Nedir? Ne İş Yapar?

0

Dantelacılık mesleği nedir? Dantelacı ne iş yapar, Dantelacı mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

dantelaciDantelacı

Dantelacı, çeşitli ipliklerle elbise, çamaşır, örtü ve benzeri eşyayı süslemek üzere dantela denilen süs malzemesini örer.

Dantelacılık, genellikle kadınlar tarafından icra edilen ve dünyanın bazı bölgelerinde hâlâ rağbet gören, geleneksel bir meslektir. Dantelacı, iğne, tığ veya mekikle çalışır. İğne dantelasında, dantelacı, bir kâğıt üzerindeki örneğe bakarak, dantelayı iplik veya ibrişimle, bir kumaşa ya da kumaşsız olarak örer. Tığ dantelası, yine elde, tığ ile ve renkli ipliklerle örülen bir dantela türüdür. Bir de zanaatkâr dantelacılar tarafından tezgâhlarda ve genellikle sentetik iplikle dokunan makine dantelası vardır. Bu dantela, gitgide, iğne ve tığ dantelasının yerini almaktadır. Türkiye’de dantelacılığın ve buna benzer oya, dolgu ve sarma gibi işlemelerin birbirinden güzel örneklerine rastlamak mümkündür. Türk dantelaları dışında Milano, Venedik, Cenova, İrlanda, İngiliz ve Fransız dantelaları dünyaca ünlüdür.


Leave A Reply