Demokrasi İle İlgili Söylenmiş Resimli Güzel Sözler Ünlü Demokrasi Sözleri

0
Advertisement

Demokrasi ile ilgili söylenmiş güzel sözler. Demokratik yönetim şekilleri, demokrasinin önemi hakkında ünlülerin güzel resimli sözleri.

Demokrasi İle İlgili Güzel Sözler

 • *** Demokrasilerin en kötüsü, diktatörlüklerin en iyisine tercih edilir.
  Rui BARBOSA
  Brezilyalı hukukçu, siyaset adamı (1849-1943)
 • ***Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet biçimi demektir.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • ***Demokrasi insanları sayar, halbuki onları tartmak gerekir.
  Ludwig Wittgenstein
Demokrasi İle İlgili Sözler
*** Demokratik devletin temeli özgürlüktür.
ARİSTOTELES
Eski Yunan filozofu (İÖ 384-322)
 • *** Okullar, demokrasinin kalesidir.
  Horace MANN
  ABD’li eğitimci (1796-1859)
 • ***Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti, bütün halkın güvenliği için tehlikelidir.
  John F. Kennedy
 • ***Çılgınca tahribatı, totaliterlik nedeniyle ya da özgürlük ve demokrasi adı altında yapmak; ölüler, yetimler ve evsizler için ne değiştirir?
  Mohandas Gandhi
 • ***Demokrasi hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden sistemdir.
  Bernard Shaw
 • ***İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir.
  Aristoteles

Demokrasi İle İlgili Sözler

***Demokrasi, basit insanlarda da üstün nitelikler bulunduğu ilkesi üzerine kurulmuştur.
Fosdock
 • ***Demokrasi siyasi partiler olmadan yaşayamaz ama siyasi partiler yüzünden ölebilir de.
  Georges Vedei
 • ***Demokrasi, bizim sizden yapmanızı istediğimizi yaptığınız sürece istediğinizi yapmakta özgür olduğunuz bir düzendir.
  Noam Chomsky
 • ***Demokrasinin kötü olan bir yönü, çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.
  Daiberg Acton
 • ***Demokrasi; bir milyon insanın, bir insandan daha akıllı olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Neymiş pardon? Bir şey kaçırdım galiba?
  Robert Heinlein
 • ***Demokrasi iki kurtla bir kuzunun, öğle yemeğinde ne yeneceğini oylamasıdır. Özgürlük ise tam teçhizatlı bir kuzunun, oylamaya karşı çıkmasıdır.
  Benjamin Franklin

Demokrasi İle İlgili Sözler

***Demokrasi, çoğunluğu yüceltmek için bireyi küçültmek zorunda bırakmamalıdır.
Arnos Bronson Alcott
 • ***Demokrasi demek, “Ben de senin kadar iyiyim.” değil, “Sen de benim kadar iyisin.” demektir.
  Theodore Parker
 • ***Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir.
  Abraham Lincoln
 • ***Demokrasi romantik olmayan bir olaydır; ona sahip olmak için, uygar ve iyi bir hayat biçimini kendi benlik ve ruhumuzdan daha üstün tutmamız gerekmektedir.
  Alvarez
 • ***Demokrasi, bireysel özgürlüğün sahasını genişletir. Sosyalizm ise daraltır. Demokrasi, mümkün olan bütün değerleri insanlara sağlarken; sosyalizm her insanı bir sayıdan ve araçtan ibaret görür. Demokrasi ile sosyalizmin bir kelime dışında hiçbir benzerliği yoktur; eşitlik. Fakat aradaki farka dikkat edin; demokrasi özgürlük konusunda eşitlik isterken, sosyalizm kölelik yönünden eşitlik ister.
  Alexis De Tocgueville
 • ***Demokrasinin kötü olan bir yönü, çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.
  Daiberg Acton
Demokrasi İle İlgili Sözler
***Demokrasi içindeki insanların izleyici değil, oyuncu oldukları bir sistemdir.
Noam Chomsky
 • ***Demokrasinin kusurları, yine demokrasiyle kapatılır.
  Alfred E. Smith
 • ***Demokrasilerin en kötüsü, diktatörlerin en iyisine tercih edilir.
  Ruy Barbosa
 • ***Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplumda; gerçek demokrasiden söz edilemez.
  Isaac Newton
 • ***Demokrasi en zayıfa da en güçlünün imkanlarını sağlamak zorundadır.
  Mohandas Gandhi
 • ***Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır da.
  Jean Jacques Rousseau
 • ***Demokrasinin birinci görevi, her vatandaşı yararlı kılmaktır.
  Bernard Shaw

Demokrasi İle İlgili Sözler

***Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.
Noam Chomsky
 • ***Uşak olmayı istemediğim gibi, uşak kullanmayı da istemem. Benim demokrasi anlayışım budur. Aradaki fark ne kadar az olursa olsun, bundan değişik hiçbir rejim demokrasi olamaz.
  Abraham Lincoln
 • ***Organizasyon kurma hakkı, vazgeçilmez bir hak ve özgürlüktür.
  Alexis de Tocqueville
 • ***Bizim demokraside gereksinme duyduğumuz vatandaş tipi, karşısına çıkan sorunlarda düşündüğü için sorumlu olacak aydın bir bireydir.
  Stuart Mill
 • ***Demokrasi ve demokratik devlet kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir; ve bu tartışmalar demagoji yapanların ve despotların işine yarayacaktır.
  Alexis De Tocgueville
 • ***Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir.
  Alexis Carrel
 • ***Demokratik karar mekanizması garanti edildiği sürece, her şey yolunda gider düşüncesini kabul etmiyorum. Ben bunu seçim safsatası olarak adlandırıyorum.
  James Buchanan
 • ***Demokratik prensip, seçkinlerin gelişmesini engellemek suretiyle uygarlığın çöküşüne yardım etmiştir.
  Alexis Carrel
 • ***Demokratik toleransın ve özgürlüklerin, yasaların koruması altında olduğu toplumlarda da çeşitli kötülükler oluşabilir. Zaman verin. Kendi çözümlerini üreteceklerdir.
  Winston Churchill
 • ***Halkın her dediği, demokrasinin gerekleri olarak kabul edilirse bu bir çoğunluk diktatörlüğü yaratabilir. Demokrasinin sınırlarını halk belirlemez, demokrasinin temel ilkeleri belirler.
  Ahmet Taner Kışlalı
 • ***İçinde yaşadığımız yüzyılda demokrasi duygusal bir kavram olarak kullanılmaktadır. Yapısı, amacı ve işleyişi tamamen farklı olan politik rejimlere demokrasi kelimesi yakıştırmaktadır. Bugün için demokrasi kavramı tamamen boş bir anlam ihtiva etmektedir.
  James Buchanan
 • ***İktidar bir grup kişinin değil hepimizin elinde olduğu için biz rejimimize demokrasi adını verdik. Devlet işleri üstüne hepimiz özgürce görüşlerimizi ifade edebiliyoruz.
  Perikles
 • ***İnsan hayvandan, alim cahilden, aklı ile hareket eden kişi ihtiraslıdan, bir demokrasi vatandaşı bir otokrat hükümdarın tebaasından daha özgürdür.
  Edmond Goblot

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply