Demokratik İle İlgili Cümleler, Demokratik Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Demokratik ile ilgili cümleler. Demokratik kelimesi içeren “Demokratik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Demokrasi

Demokratik Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. İstanbul seçimlerinin sonucunda ikinci defa demokratik yollardan başa gelen bir belediye başkanı ortaya çıktı.
 2. Demokratik bir devlet, vatandaşlarının haklarını korumak zorundadır.
 3. Demokratik haklarımı kullanmaktan beni kimse alı koyamaz.
 4. Demokratik kültürün zenginliğinin en önemli ölçütü, toplum hayatındaki sorunlara demokratik çözümler üretebilmesidir.
 5. Lütfen bu sorunu kavga ile değil, demokratik yollardan çözelim.
 6. Vatandaşların hak ve özgürlüklerini belmesi, bunların ihlali durumunda demokratik hak arama yollarına başvurması gerekir.
 7. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin demokratik katılım düzeylerini ölçebilecek bir ölçme aracı geliştirmektir.
 8. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri, çoğunlukla demokratik ülkeler ve bunlar ticaret ve yabancı yatırımlara daha açıklar.
 9. Demokratik anne ve babalar çocuklarının hataları ile karşılaştıklarında azarlama, kızma yerine neden hata yaptığını bulmaya çalışırlar.
 10. Demokratik bir aile ortamında büyüyen çocuklar, kendilerine güvenen, girişimci ve saygılı bireyler olarak yetişirler.
 11. Demokratik vatandaş, seçimlerde oy vererek ülkenin siyasi geleceğine yön verir.
 12. Başlıca partiler Barbados İşçi Partisi (BLP) ile Demokratik İşçi Partisi’dir (DLP).
 13. Bağımsızlığı izleyen ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Demokratik İşçi Partisi (DLP) kazandı; parti başkanı E. W. Barrow ülkenin ilk başbakanı oldu.
 14. 1989’da Ulusal Demokratik Parti adıyla yeni bir parti kuruldu.
 15. Demokratik rejimlerin yürürlükte olduğu ülkelerde basın özgürlüğü vardır.
 16. 1980’lerin sonuna değin Yunanistan ve Türkiye dışındaki Balkan ülkeleri sosyalist sistemle yönetiliyordu. Ama son yıllarda sosyalist ülkelerde komünist partiler yönetimden uzaklaştınlmış ve çok partili demokratik düzene geçiş dönemi başlamıştır.
 17. Lambert’in metninde cemaatlerin kilise yönetiminde kendi seçtikleri rahipler tarafından temsil edilmesi ve piskoposların kaldırılması gibi demokratik ilkeler yer alıyordu.
 18. Ama Luther’in fazla demokratik bulduğu bu ilkeler Hessen’de uygulanmadı ve Hessen’de Saksonya Elektörlüğü’ndekine benzer bir model benimsendi.
 19. Romulo Betancourt’un önderliğindeki Demokratik Eylem (AD) adlı liberal eğilimli partiye üye olarak siyasete atıldı.
 20. Demokratik bir yönetim isteyen halk bunun için meydanlara inerek ülkedeki diktatöre karşı ayaklanmıştı.
 21. Hükümetlerin demokratik yöntemler kullanarak göçmen politikaları belirlemeleri gerekmektedir.


Leave A Reply