Demokritos Hayatı

0
Advertisement

Eski Yunanlı bilgin ve filozoflardan birisi olan ilk defa atomu tanımlayan Demokritos kimdir? Demokritosun hayatı hakkında bilgi.

Demokritos BüstüEski Yunanistan’ın en büyük bilgin ve filozoflarındandır. İonia/Teos İÖ 460 – Abdera İÖ 365 arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Yaşamına ilişkin bilgiler birbirini tutmaz. Fizik alanındaki teorilerinden dolayı tarihçiler onu Aristoteles ve Platon ile eşdeğerde saymışlardır. Hindistan ve İran’a giderek Doğu düşüncesini, Mısır’da beş yıl kalarak geometriyi öğrendi. Yurduna dönünce Leukippos’un öğrencisi oldu, sürdürdüğü düzgün yaşamında ne politikaya ne de sofistçe (bilgici) tartışmalara katıldı.

Demokritos düşüncesinde, mekanizm ve maddecilik egemen olan iki temel ilkedir. Bu ilkelere dayanarak Antik Çağ felsefesinin ana madde (Arkhe) ve oluş sorununa, sonra da ahlaka yönelir. Ona göre evreni oluşturan temel madde atomdur. Doğaya ilişkin görüşlerinin temelini oluşturan bu yaklaşımıyla atomu; sonsuz sayıda, bölünemeyecek kadar küçük, nitelik bakımından aynı (atomların renk, ses, koku v.b. nitelikleri yoktur) olan cisimsel parçacıklar olarak tanımlar. Atomlar, yapısal olarak hiçbir değişime girmezler, tek değişimleri olan hareketle de oluşu sağlarlar.

Bir dış nedene bağlı olmadan büyüklük ve ağırlıklarıyla bağlantılı olarak hareket ederler. Büyük, ağır olanları genellikle altta yer alır. Bunların toparlanmalarından dünyanın karaları, hafif olanlarından hava ve ateş oluşur. Evren ve evrendeki olaylar, atomların toparlanıp dağılmasıyla olanaklıdır. Bu görüşleriyle atom kuramını ortaya atan Demokritos, kendinden sonra gelen düşünür ve bilim adamlarını etkiledi. Bu bakımdan atomu tanıtan ilk bilginlerden biridir.

Bilim kuramını da atomlardan yola çıkarak kurdu. Ona göre bilgi, organlarımızla onlara etki eden atomların arasında ilişkiye bağlı olarak oluşur. Sanılar ise duyulara dayandıklarından aldatıcıdırlar.

Advertisement

Leave A Reply