Dengelenmiş Kuvvetler ve Dengelenmemiş Kuvvetler Farkı ve Özellikleri Nedir?

0
Advertisement

Dengelenmiş kuvvet ile dengelenmemiş kuvvet nedir? Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet arasındaki fark nedir, nasıl dengelenir?

Dengeli kuvvet, nesnenin hareket durumunu değiştirmeyen kuvveti ifade eder. Aksine, dengesiz kuvvetler, nesnenin hareket durumunda değişikliğe neden olan güçlerdir.

dengeli dengesiz kuvvetler

Bir nesneyi hareket ettirmek istediğinizde itildiğini veya çekildiğini hiç gözlemlediniz mi? Fizikte, nesneye uygulanan hareket (itme veya çekme), nesnenin bir başkasıyla etkileşimi nedeniyle ortaya çıkan kuvvet olarak adlandırılır. Nesnenin hızını, hareket yönünü ve hatta nesnenin şeklini ve boyutunu değiştirebilir. Kuvvet çiftler halinde gerçekleşir; dengeli veya dengesiz olabilirler.

Etrafımıza baktığımızda, bu iki kuvvetin oluşumlarını bulabileceğimiz birçok örnek var. Bu makale, dengeli ve dengesiz kuvvetler arasındaki temel farklılıkları sunmaktadır.

Farkları Kıyaslama

Anlam
 • Dengeli Kuvvet: Nesne üzerine uygulanan kuvvetler eşit büyüklükte ancak ters yönde olduğunda, kuvvetler dengeli kuvvetler olarak bilinir.
 • Dengesiz Kuvvet: Nesneye uygulanan kuvvetler boyut olarak eşit olmadığında, kuvvetler dengesiz kuvvetler olarak bilinir.
Büyüklük
 • Dengeli Kuvvet: Kuvvetler Eşittir
 • Dengesiz Kuvvet: Eşit değildir.
Yön
 • Dengeli Kuvvet: Ters yönde
 • Dengesiz Kuvvet: Aynı veya ters yönde
Sabit Nesne
 • Dengeli Kuvvet: Dinlenmeden kalır, hareket etmez.
 • Dengesiz Kuvvet: Daha büyük kuvvet yönünde hareket eder.
Hareket eden nesne
 • Dengeli Kuvvet: Aynı hızda hareket etmeye devam eder.
 • Dengesiz Kuvvet: Hızını ve yönünü değiştirir.
Net kuvvet
 • Dengeli Kuvvet: Sıfır
 • Dengesiz Kuvvet: Sıfır değildir

Dengeli Kuvvetlerin Tanımı

Dengeli Kuvvetler, adından da anlaşılacağı gibi, bir nesneye uygulandığında birbirini dengeleyen, nesnenin dengesini korumasına neden olan ve hızlandırmayan kuvvetlerdir. Nesneye uygulanan kuvvetler eşit büyüklükte ancak ters yönde ise, kuvvetlerin dengeli olduğu söylenir.

Advertisement

Dengeli kuvvetler hareketsiz bir nesneye uygulandığında hareketsiz kalır, ancak hareket eden bir nesneye uygulandığında sabit bir hızla ve aynı yönde hareket etmeye devam eder. Net kuvvet (yani nesneye uygulanan toplam veya sonuçta ortaya çıkan kuvvet) sıfır olacaktır çünkü kuvvetler ters yönde hareket eder ve bu da birbirini geçersiz kılar.

Dengesiz Kuvvetlerin Tanımı

Eşit büyüklükte ve taban tabana zıt yönde bir kuvvet tarafından dengelenmeyen, nesnenin dengesizliğine neden olan ve sonunda hızlanan kuvvet, dengesiz kuvvetler olarak bilinir. Uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü eşit olmadığı gibi, kuvvetin uygulandığı yön de aynı veya farklı olabilir.

Dengesiz kuvvetlerde, net kuvvet sıfır olmayacak ve nesne daha büyük kuvvet yönünde hareket edecektir. Böylece nesnede hızlanmaya, yani hareketsiz nesnelerin hareket etmesine, hareketli nesnelerin hızlanmasına, yavaşlamasına, durmasına veya hareket yönünü değiştirmesine neden olur.

Dengeli ve Dengesiz Kuvvetler Arasındaki Temel Farklılıklar

Dengeli ve dengesiz kuvvetler arasındaki fark söz konusu olduğunda aşağıdaki noktalar önemlidir:

 1. Bir nesneye uygulanan bireysel kuvvetler aynı büyüklükte ve zıt yönde olduğunda, kuvvetler dengeli kuvvetler olarak bilinir. Öte yandan, nesneye etki eden kuvvetler farklı boyutlarda olduğunda, kuvvetler dengesiz kuvvetler olarak bilinir.
 2. Dengeli kuvvetlerde, iki kuvvetin büyüklüğü eşitken, dengesiz kuvvetler durumunda, iki kuvvetin büyüklüğü eşit değildir.
 3. Dengeli kuvvetlerde, iki ayrı kuvvet zıt yönde hareket eder. Tersine, dengesiz kuvvetlerde, bireysel kuvvetler ya aynı ya da ters yönde hareket eder.
 4. Dengeli kuvvetler, hareketsiz bir nesnenin hareketsiz kalmasına neden olur. Buna karşı, dengesiz kuvvetler, hareketsiz bir nesnenin daha büyük kuvvet yönünde hareket etmesine neden olur.
 5. Nesne hareket halindeyse ve dengeli kuvvetler uygulanırsa, nesne aynı hızla hareket etmeye devam edecektir. Aksine, hareket eden bir nesneye dengesiz kuvvetler uygulanırsa, o zaman yavaşlayacak, hızlanacak, duracak veya yönü değişecektir.
 6. Nesneye uygulanan kuvvetler dengelenmişse, net kuvvet sıfır olacaktır, çünkü iki ayrı kuvvet birbirini iptal eder ve hareketsizlik / hareket durumunda değişikliğe neden olmaz. Bunun aksine, bir nesneye uygulanan kuvvet dengesizse, o zaman net kuvvet sıfır olmayacak ve bu da durumunun değişmesine neden olacaktır.

Sonuç

Özetlemek gerekirse, nesnenin hareketinin büyüklüğünü veya yönünü değiştirmek için her zaman dengeli olan yerine dengesiz bir kuvvete ihtiyacımız var, bu kuvvet nesneye uygulanıncaya kadar var olmaya devam edecek. Bu kuvvet ortadan kalktığında, o zamana kadar nesne, kazandığı hız ile hareket halinde kalacaktır.

Hangi kuvvetin dengeli veya dengesiz olduğunu belirlemek istiyorsanız, öncelikle nesneye etki eden kuvvetlerin neler olduğunu ve bunun da hangi yönde olduğunu belirlemeniz gerekir. Kuvvetler birbirini dengelerse, o zaman kuvvetler dengelidir, ancak dengelemedikleri zaman, dengesiz kuvvetler söz konusudur.

Advertisement


Leave A Reply