Derviş İle İlgili Atasözleri, Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Derviş Geçen

0
Advertisement

İçinde derviş kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Derviş ile ilgili atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Derviş atasözleri.

derviş atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Derviş Atasözleri

 • dervişe ‘Bağdat’ta pilav var’ demişler, ‘yalan değilse ırak değil’ demiş
  bir şeyi elde etmek için aşırı istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez.
 • dervişin fikri ne ise zikri de odur
  insan, önem verip düşündüğü şeyi konuşmaktan kendini alamaz.
 • hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede bulur
  hedefleri, amaçları aynı olanların yolları aynı noktada kesişir.
 • harman sonu dervişlerindir
  herkesin bol bol yararlandığı şeylerin artakalanından alçak gönüllüler yararlanır.
 • sabreden derviş muradına ermiş
  beklemesini bilen kimse sonunda amacına ulaşır.

Dervişin Fikri Ne İse Zikri De Odur:

ANAFİKİR : İnsanın düşüncesi ne ise konuşmasında onu dile getirir.

Derviş, kendini tanrıya adayan, onu tanrıya biraz daha yaklaştıracak ne varsa onları düşünerek o şekilde davranandır. Özü sözü bir olan kişidir. Gerçek insanın da böyle olması arzu edilir. Kişi neyi düşünüyorsa, davranışları da bu düşüncesine uygun olmalı. Gerçi biz istemesek bile çoğu zaman düşündüklerimiz dilimizden dökülür. Çünkü söz düşüncenin ürünüdür. Düşünceyi söz ile saklamak anlamsızdır. Kişinin kendini olduğu gibi göstermesi, en büyük fazilettir.

Sabreden Derviş Muradına Ermiş:

ANAFİKİR : Amaca ulaşmada sabrın büyük bir rolü vardır.

Sabır, kişinin çeşitli zorluklara dayanabilmesidir. Yaşam acılarla, güçlüklerle doludur. Kişi onlarla mücadele ederek yaşamının tadına varır. Kimi güçlüklere karşı koymaya kişinin gücü yeter, kimi ise zamana bağlıdır, belirli bir süre geçtikten sonra çözümlenebilecektir. Zamana bağlı olan güçlükler karşısında beklemeyi bilmeliyiz. Beklemek, hele acı çekerek beklemek mutlaka zordur. Ancak bütün bu zorluğuna katlanmasını bilenler, sabredenlerdir. Böyle bir sabrı gösterenler, sonunda büyük mutluluklara kavuşurlar.

Derviş Nedir?

Tarikat mensuplarına «derviş» denir. Farsça olan «derviş» kelimesi «yoksul», hattâ «dilenci» anlamına gelir. Sonraları bu kelime her hangi bir tarikata mensup olanlar için kullanılmaya başlandı. Çünkü tarikat mensuplarının çoğu fakir kimselerdi. İçlerinde nefsinin gururunu kırmak için bu şekilde hareket edenler de vardı. Bu arada dilenirken halkı avlamak için kendine derviş süsü veren açıkgözler de çıkıyordu. Hakiki derviş kanaatkardı, aç kaldığı halde kimseden bir şey istemeye razı olmazdı. Bir mevlevi dervişi, tarikatı gereğince, üç gün aç kalmayınca, bir lokma ekmek isteğinde bulunmazdı.

Advertisement

«Derviş» kelimesi tasavvuf deyimleri arasında «kapı eşiği» anlamına da gelir. Buna göre, derviş olanın eşik gibi ayaklar altında çiğnense de buna katlanması gerekir. Bundan dolayı, dervişler, kapılardan girip çıkarken eşiğe basmazlar.

Cumhuriyet devrinde, 1925’te bir kanunla tekkeler, zaviyeler kapatıldı, tarikatlar kaldırıldı; âyin yapmak yasak edildi. Böylece, dervişler de Türkiye’de ortadan kalktı.


Leave A Reply