Deve İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Deve Olan Deyim

0
Advertisement

İçinde deve kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Deve hakkında deyimler ve anlamları.

Deve İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Deve İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • *** (bir şeyi) deve yapmak (etmek)
  başkasının malını kendine mal etmek: Onu soyup soğana çevirecek, babasından kalan evleri, dükkânları birtakım maceralar yüzünden deve yapacaktı. -O. C. Kaygılı. Allem ettiler kallem ettiler sonunda bizim eşeği deve ettiler. -Halikarnas Balıkçısı.
 • *** deve dişi gibi
  1) iri görünüşlü; 2) sıradan olmayan, tanınmış, güçlü.
 • *** deve gibi
  1) uzun boylu; 2) hantal.
 • *** deve kuşu gibi başını kuma sokmak (gömmek)
  1) bir tehlike, bir olay karşısında yararlı olmayacağı apaçık ortada olan kaçamak bir yola sapmak; 2) başkalarını aldattığını sanarak kendisini aldatmak.
 • *** deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)
  uygun şartlarda terslik çıkaran.
 • *** deve kuşuluk etmek
  deve kuşu gibi başını kuma sokup gerçeklerden uzak duracağını sanmak: Bu harekete sadece şımarık gözü ile bakmak deve kuşuluk etmek olur. -H. Taner.
 • *** deve nalbanda bakar gibi
  alay hiç görmediği, bilmediği bir şeye bakar gibi.
 • *** deve olmak
  para veya yiyecek kaybolmak.
 • *** devede kulak (kulak gibi) kalmak
  1) çok az önemi olmak, söz etmeye değer bulmamak: Kitaptan öğrendikleri, hayattan gözlediklerinin yanında devede kulak kalır. -S. Birsel. 2) yetersiz, çok küçük veya az olmak: Tekaüt aylıkları günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu. -R. N. Güntekin.
 • *** deveye hendek atlatmak
  birine yapılması çok zor, hemen hemen imkânsız olan işleri yaptırabilmek: Görülüyor ki insanlara bir şeyi anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür. -S. Birsel.
 • *** deveyi düze çıkarmak
  güçlükleri giderip işleri yoluna koymak.
 • *** deveyi havuduyla yutmak
  eline geçen ve hakkı olmayan şeyleri kendi menfaati için kullanmak, hiç çekinmeden büyük suistimal yapmak.
 • *** pireyi deve yapmak
  önemsiz bir olayı büyütmek: Kafaları bu işe yatmazsa müşavir beylerle müdür beylerinizin, devlet kapısında pireyi deve yaparlar. -N. Hikmet.
 • *** yok devenin başı (pabucu veya nalı)
  tkz. çok abartılı bir söz karşısında kullanılan bir söz: İki saatte ağaç yetiştireceklermiş. -Yok, devenin başı!

Ya Bu Deveyi Güdersin Ya Bu Diyardan Gidersin

“Ya Bu Deveyi Güdersin Ya Bu Diyardan Gidersin Anlamı”

buranın şartlarına uymalı veya buradan ayrılmalı.

Ya Bu Deveyi Güdersin Ya Bu Diyardan Gidersin Hikayesi

Eski zamanlarda yaşayan bir padişahın çok değerli bir devesi varmış. Bu deveyi öyle çok severmiş ki sadece ona bakması için bir vezir görevlendirmiş. Vezire: — Senin tek işin bu deveye bakmak. Aklın varsa bu deveye gözün gibi bakarsın…

Vezir: — Padişahımın emri başım üstüne, demiş ve düşmüş devenin peşine. Koca veziri deve peşinde koşarken görenler hem şaşırıyor hem de üzülüyorlarmış.

Advertisement

Bir gün adamın birisi deve otlatan vezire yaklaşmış ve: — Neden bu deve ile uğraşıyorsun? Senin başka işin yok mu, demiş.

Derdini kimseye anlatamayan vezir bu sefer acı acı konuşmuş: — Ne yapabilirim ki? Padişah; görevlendirdi. Hem de “Ya bu deveyi güdersin; Ya bu diyardan gidersin” dedi…

Bu deyim “Bu işi yapmak zorundasın, başka çaren yok.” anlamlarına gelmektedir.

Devede Kulak

1) çok az önemi olmak, söz etmeye değer bulmamak
2) yetersiz, çok küçük veya az olmak

Devede Kulak Anlamı – İle İlgili Cümleler
 • ***Senin dünyada gördüklerinin yanında benim gittiğim yerler devede kulak kalır.
 • ***Annemin yıllardır benim için yaptıklarının yanında benim bu küçük fedakarlığım devede kulak kalır.
 • ***Bunca işin yanında devede kulak işler yapıyor ama yine de söylenmekten çekinmiyor.
 • ***Senin harcamalarının yanında benimkiler devede kulaktır.
 • ***Tıp öğrencilerinin ders yoğunluğunun yanında turizmcilerinki devede kulak kalır.
 • ***Kocasının kazancının yanında kendininki devede kulak kalmasına rağmen en çok harcamayı da o
  yapıyordu.
 • ***Onun okul masrafları annesinin gezi masrafları yanında devede kulak kalacaktır.
 • ***Senin vermeyi planladığın kilo miktarı benim vermem gereken kilonun yanında devede kulak kalır.
 • ***Senin annene olan kızgınlığın, annesini kaybeden bir çocuğun acısının yanında devede kulaktır.
 • ***Senin tahminlerin, bu okulda yaşadıklarımın yanında yanında devede kulak kalır.
 • ***Onun yaptıkları yanında seninkiler devede kulak kalır.
 • *** Babamın bana yaptıklarının yanında, hastane masraflarını karşılamam devede kulak kalır.


Leave A Reply