Devletçilik Ne Demek?

0
Advertisement

Devletçilik nedir? Devletçilik ne anlama gelir? Devletçilik kavramını kısaca açıklayan ve tanımlayan yazımız.

Atatürk ve Devletçilik İlkesi
Bir ülkenin büyük sanayi ve tarımının devlet eliyle yürütülmesi usulüne «devletçilik» denir.

Yalnız, devletin her iktisadi faaliyetini devletçilik anlamında kabul etmemek gerekir. Meselâ yollar ve limanlar yapılması, askerî fabrikalar işletilmesi bir hükümete devletçi vasfını vermez. Ancak, memleketin büyük istihsal vasıtaları hükümet tarafından işletiliyorsa, bu iktisadi tutuma «devletçilik» denir.

XX. yüzyıla kadar hükümetin iktisadî faaliyetlere karışması doğru görülmez, hükümetin görevi, yalnız yurttaşın haklarını korumak, onlara bekçilik etmekten ibaret sayılırdı. Fertler ve hususi sermayeler tarafından işletilmesi gereken işlere hükümetin el atması, bu işleri yapmaya girişmesi hoş karşılanmazdı.

XX. yüzyılın başlarından beri memleketin iktisadi işlerine hükümetlerin karışması, günden güne arttı. II. Dünya Savaşı bu eğilimi büsbütün kuvvetlendirdi. Eskiden özel teşebbüslerin elinde bulunan birçok işler hükümetlerin eline geçti. Liberalizm yerini birçok yerlerde devletçiliğe bıraktı.

Advertisement

Leave A Reply