Diş İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Diş Geçen Deyimler

0
Advertisement

İçinde diş kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Diş hakkında deyimler ve anlamları, hakkında bilgi.

Diş İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Diş İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • *** (bir şey) dişe dokunur (olmak)
  işe yarar, belirtilmeye değer, önemli (olmak): “Bu türlü yazıları okumaktan -içlerinde dişe dokunur bir şey olmadığı için midir, nedir- pek hoşlanmıyorum.” -O. V. Kanık.
 • *** (birine) diş bilemek
  kötülük yapmak için fırsat beklemek, hıncını gösterir bir durum almak: “Temiz, aydınlık, hayran ve sinsi, alaycı, diş bileyici yüzler bir arada.” -N. F. Kısakürek.
 • *** (birine) diş geçirememek
  gücü yetmemek: “Anası cahil kadın… Delikanlı oğluna diş geçiremedi.” -R. N. Güntekin.
 • *** (birini) dişine kestirmek
  birini alt edeceğine veya dövebileceğine inanmak: “Bunlar dişlerine kestirdikleri mahkûma iflahını kesinceye kadar gaddarca saldırırlar.” -K. Korcan.
 • *** (birinin) dişini sökmek
  kötülük edemeyecek duruma getirmek.
 • *** canını dişine almak (takmak)
  1) her tehlikeyi göze alarak işe girişmek: “Öyleyse niye uğraşıyoruz, canımızı dişimize takmışız, sen, ben, Ali, Yel Musa?” -Y. Kemal. 2) bütün gücünü harcayarak yapmak.
 • *** deve dişi gibi
  1) iri görünüşlü; 2) sıradan olmayan, tanınmış, güçlü.
 • *** diş açmak
  madenî boruları birbirine birleştirebilmek amacıyla özel aletle sarmal yiv ve set oluşturmak.
 • *** diş çıkarmak
  çene kemikleri içinde bulunan diş, diş etini deldikten sonra ağız boşluğuna doğru sivrilmek.
 • *** diş geçirmek
  zorla veya inatla istediğini yaptırmak: “Karşısındakine diş geçirmek inadı gene kabarmıştı.” -R. N. Güntekin.
 • *** diş gıcırdatmak
  öfkesini davranışlarıyla göstermek.
 • *** diş göstermek
  güçlü olduğunu, saldırıya geçebileceğini durumuyla belli etmek, tehdit etmek.
 • *** dişe dokunmak
  işe yarar olmak, önemli olmak, yerinde ve anlamlı olmak: “Şöyle iki dişe dokunan, ciğere işleyen söz işitsem, şöyle tatlı, basit bir nağme duysam yok mu…” -S. F. Abasıyanık.
 • *** dişinden tırnağından artırmak
  yiyecek giderlerini kısarak para biriktirmek: “Susuz Yaz adlı öykü kitabımı, oyunlarımı hep böyle dişimden tırnağımdan artırarak bastırdım.” -N. Cumalı.
*** dişine göre
1) gücünün yeteceği, altından kalkabileceği bir durumda; 2) uygun, kolay.
 • *** dişine vurmak
  1) ısırmak, dişlemek; 2) mec. değerini anlamak için kontrol etmek: “Kelimeyi dişimize vurmuşuz, beğenmişiz, saklamışız. Benimsemişiz.” -B. R. Eyuboğlu.
 • *** dişini sıkmak
  darlığa, sıkıntıya dayanmak, katlanmak: “Hele biraz dişini sık, hepsi yoluna girer.” -R. H. Karay.
 • *** dişini tırnağına takmak
  1) çok büyük güçlüklere, sıkıntılara katlanmak: “Türk milleti İstiklal Savaşı’nda varlığını dişini tırnağına takarak göstermişti.” -A. Erhat. 2) bütün gücünü kullanmak.
 • *** dişinin kovuğuna bile gitmemek
  yiyecek çok az gelmek.
 • *** dişleri dökülmek
  yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • *** dişli tırnaklı
  saldırıcı olan, sözünü geçiren.
 • *** dişten tırnaktan artırmak
  dişinden tırnağından artırmak: “Sabah akşam nerde, kimin tarlasında iş varsa gittik, dişten tırnaktan artırdık, zorla üç beş kuruş sahibi olduk.” -N. Cumalı.
 • *** fil dişi kuleden bakmak
  herkesi küçümseyip kendini farklı görmek.
 • *** fil dişi kuleye çekilmek
  herkesi küçümseyip kendisine özgü dünyasına çekilmek: “Çöküşün ve çöküşten kaçışın, fil dişi kuleye çekilişin yarattığı isyanlar kitaplaşmamıştır.” -S. İleri.
 • *** it dişi domuz derisi
  sevilmeyen iki kişi arasındaki anlaşmazlıktan duyulan hoşnutluğu anlatan bir söz.
 • *** otuz iki dişe keman çaldırmak
  içecek çok soğuk olmak.

Diş Bilemek Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümleler

Diş Bilemek ANLAMI:

Öç almak, kötülük yapmak için fırsat kollamak

Diş Bilemek İle İlgili Örnek Cümleler
 1. Onu bu kadar aşağıladıktan sonra sana karşı diş bilemiştir, bence dikkatli olmalısın.
 2. Başarısız olduktan sonra bana iyi günümde gizliden diş bileyenlerin de kim olduğunu öğrenmiş oldum.
 3. Çalışanlar patronlarına karşı diş biliyorlar ancak işlerini kaybetmek korkusuyla ses çıkaramıyorlardı.
 4. Bütün okulun bu kıza karşı neden diş bilediğini anlamış değilim.
 5. Final maçına sıkı antrenmanlar yaparak ve rakibine diş bileyerek geçirdi.
 6. Sokak köpeği kendisine tekme atan yaşlı adama karşı fena halde diş bilemişti.
 7. Mirasından mahrum ettiği için ölmüş büyükbabana karşı diş bilemeni hiç doğru bulmuyorum.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply