İç Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı Nasıldır? Bölge Nüfusunun Özellikleri

0
Advertisement

İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en büyük bölgesi ve nüfusu da oldukça kalabalıktır. 2021 yılı verilerine göre, İç Anadolu Bölgesi’nin nüfusu yaklaşık 14,7 milyondur. Nüfusun yaklaşık %50,7’si erkek, %49,3’ü ise kadındır. Bölgenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 51 kişi olarak hesaplanmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık şehirleri, Ankara ve Konya’dır. Ankara’nın nüfusu yaklaşık 5,6 milyon iken, Konya’nın nüfusu ise yaklaşık 2,4 milyondur. Bunun yanı sıra, bölgedeki diğer büyük şehirler arasında Kayseri, Sivas, Eskişehir ve Nevşehir yer almaktadır.

İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yapısına baktığımızda, genç nüfus oranının yüksek olduğunu görürüz. 2021 yılı verilerine göre, 0-14 yaş arası nüfusun oranı %25,5 iken, 15-64 yaş arası nüfusun oranı ise %65,8’dir. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %8,7 olarak hesaplanmıştır.

Bölgedeki etnik yapısı ise çeşitlilik göstermektedir. Türkler, Kürtler, Tatarlar, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler gibi farklı etnik gruplar bölgede yaşamaktadır.

Advertisement

Sonuç olarak, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en büyük bölgesi olup, nüfusu da oldukça kalabalıktır. Genç nüfus oranı yüksek olan bölgenin nüfus yapısı çeşitlilik göstermektedir.

Kaynak 2

iç Anadolu Bölgesi, 2000 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 11.6 milyon kişilik nüfusuyla Marmara Bölgesinden sonra ikinci sırayı alır. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu 64 kişi/km2’dir. (1997 yılına göre, Türkiye’nin ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişi/km2’dir.) Dolayısıyla İç Anadolu, Türkiye nüfus yoğunluğu ortalamasının altındadır. iç Anadolu Bölgesi’nin nüfusu, bölgenin doğal koşullarının etkisine bağlı olarak, daha çok komşu bölgelere yakın yerlerdeki dağ eteklerinde yoğunlaşır. Bunun nedeni, sözü edilen kesimlerin daha yağışlı ve su kaynaklarının bol olmasıdır.

Bölgedeki ovaların aldığı yağışın az olması, nüfuslanma ve yerleşmeyi engellemiştir. Düz ovalık kesimde nüfus yoğunluğu dağ eteklerine göre azdır. Toplu köy niteliğindeki kırsal yerleşme birimleri ile kentler dağ etekleri boyunca dizilir. Bölge nüfusunun % 62’si nüfusu 10.000’den fazla olan ve kent sayılan yerleşme birimlerinde yaşamaktadır. Tarım alanları geniş olmasına karşın nüfusun % 38’i kırsal kesimde yaşar. Tarım alanlarının geniş olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açar. Nüfusun dağılışı, yağış dağılışına benzerlik gösterir.

Bölgede en fazla nüfuslanmış bölüm, Yukarı Sakarya’dır. Bu bölümün yoğun nüfuslanmasında, endüstri faaliyetleri ile Ankara’nın başkent olması önemli rol oynamıştır. Konya ve Tuz Gölü çevresi nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir.


Leave A Reply