Dizbağı Nişanı Nedir?

0
Advertisement

Dizbağı Nişanı nedir? Dizbağı Nişanı kimler tarafından verilir, özelliği, hikayesi ve anlamı nedir? Dizbağı Nişanı hakkında bilgi.

Dizbağı NişanıDizbağı Nişanı; İnglitere’nin en büyük nişanıdır. 1348’de Kral III. Edward tarafından ihdas edilmiştir. Öteki nişanlar gibi, Dizbağı nişanı da ancak, hükümdar tarafından, pek büyük tarihi hizmet görenlere verilir. Sol diz üzerine takılır; takan kraliçe ise, dize değil, kola iliştirilir.

Bu nişanın ortaya çıkmasına şöyle bir olay yol açmıştır: Bir baloda, Salisbury Kontesi, Kral III. Edward’la dans ediyordu. Bir ara, kontesin çorap bağı çözülmüştü. Kontes bundan utanmış, eğilip bağı yerden alamamıştı. Bunun üzerine Kral, Kontes’in utancını gidermek için, eğilip bağı kendisi aldı, göğsüne taktı. Edward’in gösterdiği bu incelik asiller arasında pek beğenildi. Ondan sonra, Dizbağı nişanı ortaya çıktı.


Leave A Reply