Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi

0
Advertisement

Doğal kaynakların verimliliği, verimli kullanımı ve uluslararası ilişkilere etkisi nasıldır, hakkında bilgi.

Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi

Su, maden, petrol, orman, toprak (tarım) gibi doğal kaynaklar toplumların kalkınmasında ve ilişkilerinde “önemli rol oynamıştır. Dünya nüfusunun artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi doğal kaynak talep ve tüketimini arttırmıştır.

Bazı ülkeler ormanlar ve su kaynakları bakımından, bazı ülkeler ise kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları bakımından daha zengindir. Bu farklılıklar ülkelerin etkileşimini arttırmakta olup, bu kaynakların zenginliği ülkelerin uluslararası ilişkilerde önemini de etkilemektedir.

Ülkeler doğal kaynaklarının zenginliği bakımından farklılık gösterdiği gibi bu kaynaklardan yararlanabilme bakımından da farklılık gösterir.

✓ Kanada, İsveç, Norveç gibi ülkeler doğal kaynaklarını kullanarak ekonomik yönden gelişmişlerdir.

Advertisement

✓ Birçok Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkesi zengin doğal kaynaklarından yeterince yararlanamamıştır.

Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika’da bulunan ülkelerin doğal kaynakları bazı ülkeler tarafından sömürülmektedir. Kolombiya, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerdeki plantasyon tarımı, ülkenin yerlilerinin yanısıra, ABD, Japonya ve AB ülkelerine ait çok uluslu şirketler tarafından da yapılmaktadır.

Günümüzde de, tarihsel süreçte de doğal kaynaklara sahip olma ve bu kaynakları kontrol etme önemli olmuştur, giderek de önem kazanmaktadır.

✓ Gelişmiş ülkelerin birçoğu sömürgeleri olan ülkelerin doğal kaynaklarından yararlanarak bugünkü gelişme, sanayileşme düzeyine ulaşmıştır.

✓ Orta Asya’da, Afrika’da ve Orta Amerika’daki birçok ülkenin sınırlarının bugünkü şekliyle oluşturulmasının nedeni zengin doğal kaynaklara sahip olmalarıdır.

✓ Stratejik doğal kaynaklara sahip olan birçok ülke bağımsızlıklarını elde etmelerine rağmen ekonomik bağımsızlıklarını kazanamamışlardır.

Advertisement

✓ Zengin doğal kaynakların varlığı ülkelerin jeopolitik önemlerini de artırmaktadır.


Leave A Reply