Doğu Anadolu Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Doğu Anadolu Bölgesinin bölümleri ve özellikleri nelerdir? Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van ve Hakkari Bölümü hakkında bilgi.

Doğu Anadolu Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

YUKARI FIRAT BÖLÜMÜ

Genel olarak dağlık olmakla beraber, geniş çöküntü ovalarına (Afşin-Elbistan, Malatya, Elazığ ve Bingöl) sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan sert karasal iklim şartları bu bölümde daha az etkilidir. Kış mevsimi bölgenin diğer bölümlerine nazaran daha ılımandır. Sebebi yükseltinin azalması ve baraj göllerinin ılımanlaştırıcı etkisidir. Yağışlar ilkbahar mevsimine kaymıştır.

Bölgede nüfus miktarı ve yoğunluğunun en fazla olduğu bölümdür. Sebepleri; iklim şartlarının daha ılıman olması, tarım alanlarının geniş yer kaplaması, sanayinin gelişmiş olması ve ulaşım imkânlarının daha iyi olmasıdır.

Bölüm, Türkiye’de maden çeşitliliği ve rezervi en fazla olan bölümdür. Bölgede sanayinin en fazla geliştiği bölümdür.

ERZURUM-KARS BÖLÜMÜ

Türkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölümüdür. Bu sebeple Türkiye’de kışları en sert geçen bölüm burasıdır. Bölümde sert karasal iklim etkilidir. Karasallığın etkisiyle bölümde en fazla yağış yazın, en az yağış kış mevsiminde düşmektedir. Yaz yağışlarıyla ortaya çıkan gür ot ve çayırlardan dolayı büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. İklimin elverişsizliği sebebiyle birinci ekonomik faaliyet hayvancılıktır.

Advertisement

YUKARI MURAT-VAN BÖLÜMÜ

Dört bir yanı dağlarla kuşatılmış Yukarı Murat-Van Bölümü’nün orta kısmı, 1500 m’yi geçmeyen, güneybatıya doğru eğimli bir plato görünümündedir. Büyük kısmı volkanik materyal ile örtülüdür. Bölgedeki başlıca volkanik dağlar bu bölümde yer almaktadır. Buradaki ovaların bir kısmı çöküntü ovalardır.

Bölümde bulunan Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür. Üzerinde ulaşım yapılmaktadır. Göl, volkanik set gölüdür ve suları sodalıdır. Engebeli olduğundan tarım alanları sınırlıdır. Tarım daha çok bölümün batısında yoğunlaşır. En önemli ekonomik uğraş küçükbaş hayvancılıktır. Sanayi fazla gelişmemiştir. Daha çok tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.

HAKKARİ BÖLÜMÜ

Türkiye’nin en dağlık ve en engebeli bölümüdür. Bölümün tek ovası Yüksekova’dır. Türkiye’de nüfus yoğunluğu en az olan bölümdür. Sebepleri; yerşekillerinin engebeli, tarım alanlarının sınırlı, ulaşım ve sanayinin gelişmemiş olmasıdır. Bölümün en önemli ekonomik uğraşı hayvancılıktır.


Leave A Reply