Düello Nedir? Neden ve Nasıl Yapılırdı? Düellonun Kuralları Nelerdir?

0
Advertisement

Düello ne demek? Geçmişin normal kabul edilen hareketlerinden düello nasıl yapılır, kuralları nelerdir? Düello hakkında bilgi, Düellonun tarihçesi.

Düello

Düello

Düello; İki kişi arasında öldürücü silahlarla yapılan daha önceden kararlaştırılmış bir dövüş, bir hesaplaşmadır. Eski çağladar düellolar savaşlardan önce veya sonra iki kişi arasında yapılan çarpışmalardı. Davutla Calut, Aineasla Turnus, Horati ile Curiati çarpışmaları gibi. Bunlar da daha çok efsanevi çarpışmalardı. Fransız filozof Montesquieu‘ye göre düelloyu ilk defa Germenler adet haline getirmişlerdir. Burgondlar Kralı Gondebaud ilk olarak bu şekilde bir düelloya müsaade etmiş, 1501’de bu konuda “Gombette Kanunu” diye anılan bir kanun çıkartmıştır.

Düello adeti kısa zamanda Avrupa devletlerine yayıldı. Özellikle Fransa’da büyük rağbet gördü. 16. yüzyılda Fransa’da düello o kadar yaygındı ki, yalnız on sekiz yıl içinde bu ülkede 4000 kişi düello sırasında öldürüldü. O devride iki arkadaş yolda birbirleriyle karşılaşınca “Dün kimin dövüşü vardı? Bugün kim dövüşecek?” diye sorardı.

Düello Fransa’da 18. ve 19. yüzyıllarda da devam etti. İngiltere’de daha önceden yasak edildi. Düello sırasında adam yaralayan veya öldürenlere ağır cezalar verilmeye başlandı. Fransa’da 20. yüzyılın başlarında ordu mensuplarına düello hakkı tanınmıştı. Ancak bu düellolar için askerlerin üstlerinden izin almak lazımdı, bu izinler de pek nadir verilirdi. Avrupa’da düello asiller arasında yayılmıştı. Asalet ünvanı olmayan biri, asalet sahibi biriyle düello edemezdi. Bugünkü dünya hukukunda düello kanun dışı sayılır.

Düellonun Kuralları:

Fransa’da düello yapacakların 21 yaşını bitirmiş, 60 yaşını geçmemiş olmaları şarttı. Seçilen şahitler, ortada düello gerektiren bir durum olup olmadığına önce kendi aralarında karar verir, sonra kullanılacak silahı, düello yerini, zamanı seçerlerdi. Karar derhal hasımlara bildirilirdi. Şahitler düellonun ölümle sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmayacağına karar vermez. Ancak ilk kanda dövüş duracak mı, devam edecek mi kararlaştırırlardı.

Kılıçla düello: Kılıçların ağırlığı 750 gramı geçemezdi. Düellocuların çarpışmaları sırasında konuşmaları yasaktı. Düello yerine gelince, daha önceden şahitlerin seçtikleri hakem düellocuların kılıçlarını uçuca getirir, “Haydi beyler” derdi. Bundan sonra düello başlardı. Hakem elinde bir bastonla mümkün olduğu kadar yakından düelloyu takip eder, gerekirse durdururdu. Bunun için “Dur” emri verirdi. Dur emrinden sonra vurmak yasaktı. Aynı şekilde yere düşmüş bir rakibe de vurulmazdı. Düelloculardan biri yaralanır yaralanmaz, çatışma durdurulur, hazır bulunan bir doktor yarayı muayene ederdi. Yaralanmadan sonra da düellonun sürmesi isteniyorsa, buna şahitlerle doktorun müsaade etmesi gerekirdi. Düello yapılacak yerin eni en az 3, uzunluğu 30 metre olmalıydı.

Advertisement
Düello Silahları

Kaynak : pixabay.com

Tabancayla Düello: Hazırlık yukarıda anlatıldığı gibi olurdu. Seçilen tabancaların hasımların kullanmadığı tabancalar olması şarttı. Aynı cins seçilen tabancalar, şahitlerle hakemin önünde doldurulur, sonra bir kutuya konarak mühürlenirdi. Bu kutu ancak düello sırasında açılırdı. Düellocular arasında 16-25 metre mesafe olurdu.

Silahlı düellocular tabancalarını ya elleri yada bacaklarına yapışık olarak yere doğru, yada kollarını başlarına bükerek havaya tutarlardı. Hakem önce “Dikkat” der sonra “Ateş” emri verirdi. hemen arkasından saymaya başlardı. Hakemin üçe kadar sayması sırasında düellocular 3 el ateş ederlerdi. Tabancalarda üçten fazla mermi bulunamazdı.

Amerika’da tabancayla yapılan düellolarda hasımlar sırt sırta durduktan sonra ileri doğru yürümeye başlar, kararlaştırılan adım kadar yürüdükten sonra birden geriye döner ateş ederlerdi.


Leave A Reply