Düğüm İle İlgili Cümleler, Düğüm Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Düğüm ile ilgili cümleler. Düğüm kelimesi içeren “Düğüm” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Düğüm Çeşitleri

1-adi düğüm 2-camadan bağı 3,4,5-kazık bağları 6-şişe boynu bağı 7-ip merdiven düğümü 8-yuma bağı

Düğüm Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Bu halılar pamuk çözgü üstüne Gördes düğümü ile dokunur.
 2. *** Dizideki olaylar o kadar karıştı ki bu düğümü çözmek için senarist bayağı bir uğraşacak gibi duruyor.
 3. *** Çeşitli ihtiyaçlarla, bilhassa gemiciler, sonra da izciler tarafından, çeşitli düğüm şekilleri meydana getirilmiştir.
 4. *** Düğüm ve katar çizgileri merkez doğrusuna göre simetrik ve eşit sayıdadır.
 5. *** İsis düğümü, İsis’in kanı muskası olarak da bilinir. Eski Mısır’da altın, akik ya da kırmızı seramikten yapılan düğüm biçimindeki koruyucu muska.
 6. *** Bu çizgi, gökküresini Ay düğümleri adı verilen iki karşıt noktada keser.
 7. *** Su dalgalarıyla oluşturulan girişim deseninde düğüm çizgileri, ışık dalgalarıyla oluşturulan girişim deseninde karanlık çizgilere, katar çizgileri oluşur.
 8. *** Ayakkabılarına güzel bir düğüm atar mısın yürürken sürekli olarak çözülüp duruyor.
 9. *** Her düğüm sırası tamamlanıp enlemesine atkı ipi geçirileceği zaman gücüye bastırılarak çift (veya tek) iplik sırası geriye itilir.
 10. *** İki düzlemin ara kesit doğrusuna, düğümler çizgisi denir.
 11. *** Türk halısında kullanılan motifler ve düğüm tekniği uzun bir geçmişe sahiptir.
 12. *** Halıseverlerin “Türk düğümü” ve ya “Gördes düğümü” dedikleri bu düğümler halının sağlamlığını gerekli kılar.
 13. *** Bu hücre cisimleri gruplar halinde bir araya gelerek düğümleri teşkil ederler.
 14. *** En basit titreşim tarzı, borunun ortasında sadece bir düğüm bulunması halidir.
 15. *** Ay, yörüngesinde dolanırken tutulma düzlemi üzerinde iki kez düğüm noktalarında bulunur.
 16. *** Sivri uçlu ve düğüm düğüm ince saplıdır.
 17. *** Gordion hakkındaki başka bir hikayeye göre, buradaki Zeus tapınağında büyük bir ustalıkla yapılmış bir düğüm varmış.
 18. *** Geminin hızını ölçmek için üzerine 14,4 metre aralıklarla düğümler atılmış olan uzun bir ipe bağlı bir kütük geminin arkasından denize atılır.
 19. *** Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür.
 20. *** Halıda atkı ve çözgü dışında bir de üçüncü öğe olan düğümler vardır.


Leave A Reply