Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey Kimdir?

0
Advertisement

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey kimdir? Dulkadiroğulları beyliğinin son hükümdarı olan Alaüddevle Bozkurt Bey dönemi olayları

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey, (?- 1515) Maraş, Elbistan, Malatya ve Harput dolaylarında hükümet süren Dulkadiroğulları hanedanının yedinci ve sonuncu hükümdarıdır. Fatih Sultan Mehmet‘in kaynıdır. Ağabeysi Şehsuvar Bey’in Memluklar tarafından öldürülmesi ve yerine Bey olarak kardeşi Şahbudak’ın tayin edilmesi üzerine, Osmanlılar himaye etmekte oldukları Alaüddevle’yi Şahbudak’ın yanına Bey olarak göndermişlerdi.

Zeki ve idareci bir kimse olan Alâüddevle, Osmanlılar tarafından Bey olarak seçilmiş olmasına rağmen Memluklar’la anlaşmadan yerinde kalamayacağını anlamış, onlara da güler yüz göstermiş, güvenlerini kazanmaya çalışmıştı. Bunda başarı kazandıktan sonra 1479 da kardeşi Şahbudak’ı da idareden uzaklaştırarak beyliği tek başına eline geçirdi. Öte yandan, II. Bayezit’e kızı Ayşe’yi vererek Osmanlı hanedanı ile de bir akrabalık kurdu. Bundan sonra beyliğini kuvvetlendirmek için mücadelelere girişti, hududunu bir parça daha genişletti. Fakat bu uğurda çok kayıp verdi, bilhassa bu harplerde oğulları şehit düştü.

II. Bayezit zamanında Memluklar ile yapılan savaşlarda Osmanlı ordusu başarı kazanamayınca Alâüddevle Memlûklar’ın tarafına döndü. Hatta Çaldıran Seferi‘nde tamamen Osmanlı ordusu aleyhine çalıştı, onun erzak kollarını vurdu. Bu seferden sonra üzerine gönderilen Sadrazam Hadım Sinan Paşa tarafından yakalanarak idam edildi. Bunun üzerine o tarihe kadar Memluklar’a bağlı olan Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlılar’a geçti.


Leave A Reply