Dünya Gıda Günü Neden Kutlanır? Ne Zamandır? Önemi Hakkında Yazı

0

Dünya Gıda Günü nedir, önemi nedir? Dünya Gıda Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanmaktadır, kutlama çalışmaları hakkında bilgi.

Dünya Gıda Günü Neden Kutlanır?

Dünya Gıda Günü her yıl 16 Ekim’de kutlanır. Birleşmiş Milletler tarafından bu günün önemi nedeniyle, FAO (Besin ve Tarım Örgütü) kurulmuştur. 1945’te kurulan bu kuruluşun amacı her yıl 16 Ekim’de Dünya Gıda Günü’nü kutlamaktadır. Etkinlikler, dünya çapında 150’den fazla ülkede düzenlenerek, BM takvimlerinin en ünlü günlerinden biridir. Bu etkinlikler, açlıktan muzdarip olanlara ve herkes için gıda güvenliği ve besleyici diyetler sağlama ihtiyacına yönelik olarak dünya çapında farkındalık ve eylemi teşvik etmektedir.

Dünya Gıda Günün yarattığı bilinçlenme sayesinde, 2030 yılına kadar Sıfır Açlık elde etmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) yaratmak amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda #ZeroHunger’a ulaşmak için katedilen mesafe 16 Ekim’de kutlanmaktadır.

Dünya Gıda Günü ve #ZeroHunger’ı neden önemsemeliyiz?

Beslenme hakkı, bir insanın temel hakkıdır. Sürdürülebilir gıda sistemlerine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapmak, dünyanın küresel nüfusunu beslemekten ve göçün bazı temel nedenlerinin üstesinden gelmeye kadar, küresel mücadelelerin bazı önemli maddelerini ele almak anlamına geliyor. SDG’nin hayata geçirilmesi ile, açlığın sona erdirilmesi ve insanlara ve gezegene hizmet eden sürdürülebilir ve dirençli, iklime uyumlu tarım ve gıda sistemlerine geçilmesi sağlanılabilir.

#ZeroHunger’a ulaşmak mümkün: FAO tarafından izlenen 129 ülkeden 72’si, 2015 yılına kadar açlık çeken kişilerin oranını yarıya indirme hedefine ulaşmış durumda; Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, bir çocuğun, beş yaşından önce ölme olasılığının neredeyse yarıya düştüğü, her gün yaklaşık 17.000 çocuğun kurtarıldığı; 1990 yılından bu yana aşırı yoksulluk oranları yarıya indirildiği görülmüştür.

DÜNYA GIDA GÜNÜ (16 Ekim)
BESLENME VE BESİN SAVURGANLIĞINI ÖNLEME HAFTASI
(9-16 Ekim)

İnsan yaşamını sürdürebilmek için yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür maddeyi (besin) yemesi gerekmektedir.

Günümüzde beslenmek -yeryüzünde çok sayıda besin kaynağı olmasına rağmen- önemli bir sorundur.

Dünya ülkelerinde ve bu ülke insanları arasında toplumun bir bölümü ya da bir takım ülkeler kıtlık içerisinde yaşarken bir bölümü de besinlerin bir kısmım çöpe atmaktadır.

Gelişmemiş ülkeler açlık tehlikesi içerisinde yaşarken çağdaş insanlar elbette ki bu soruna duyarsız kalamazdı. Açlıkla, kötü beslenmeyle mücadele için Birleşmiş Milletler tarafından Besin ve Tarım Örgütü (FAO) kuruldu. Bu örgüt 9-16 Ekim günlerini Beslenme ve Besin Savurganlığını Önleme Haftası olarak kabul etti. Böylece tüm dünya uluslarını bu konuya karşı duyarlı olmaları çabası başlatıldı. Dünyadaki besin kaynakların aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz.

Proteinler: Et, süt, yumurta, buğday, ceviz, fasulye… vb.

  1. Karbonhidratlar: Şeker, nişasta… vb.
  2. Yağlar
  3.  Vitaminler:
  4. Mineraller (Madensel tuzlar)
  5. Diğerleri: Su ve oksijen… vb.

Leave A Reply