Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Başlıca Eserleri Ve Eserlerinin Özetleri

1

Dostoyevski Kimdir? Dostoyevski’nin önemli eserleri nelerdir? Dostoyevski’nin önemli eserleri ve kısa özetleri, hakkında bilgi.

Dostoyevski

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Başlıca Eserleri

Dostoyevski Başlıca Eserleri; Suç ve Ceza (Prestupleme i Nekazanie) 1866, Budala (Edeot) 1869, Ecinniler (Besi) 1872, Delikanlı (Podrostok) 1875, Karamazov Kadeşler (Bratya Karamozovi) 1880 adlı beş dev romanı; özyaşam kesiti niteliğindeki üçüncü uzun öyküsü Edebi Koca (Veçniy Nuj) 1870, evli genç bir kadının intihar olayını inceleyen kısa öyküsü Tatlı Kadın (Krotkaya) 1876, dünyadan gelen bir adamın yozlaştırdığı bir uzak gzegen yerleşiklerinin öyküsünü aktaran bilim-kurgu türünden Son Smeşnogo Çeloveka (Gülünç Adamın Rüyası) 1877.

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Kimdir?

Başlıca eserlerinin özetleri:

Karamazof Kardeşler,

Yazarın son ve en önemli romanıdır. Küçük bir Rus kasabasında, ilk eşi kendisini bırakmış, ikincisi ölmüş olan dul baba Fiyodor Pavloviç Karamazof ile dört oğlunun öyküsü: 27 yaşındaki eski subay Dimitri (Mitya); ikinci eşten doğan iki öz kardeş; Moskova’da oturan inançsız aydın İvan (24) ve dindar manastır öğrencisi Aleksi (Alyoşa, 20 yaşında); köyün aptal kızıyla yasadışı ilişkisinden doğmuş, evde uşaklık ve aşçılık yapan Smerdiyakov. Konu; oğullarla çeşitli çatışmalar içinde bulunan cimri, bencil, cinsel ilişki düşkünü, sorumsuz, savruk babanın öldürülmesine dayanır. Romanın bu beş temel kişi dışında en az kırk kişilik bir kadrosu vardır ve mahkeme sonunda işlemediği bir suç için Sibirya sürgününe gönderilen ama kendisinin günahkâr olduğuna inandığı için bunu kabul eden Dimitri’nin pişmanlığıyla son bulur.

Asıl katil, kendini asarak ortadan yok olan Smerdiyakov olduğu gibi, ondan dinlediklerini mahkemeye inandıramayan İvan’ın çılgınlığı da ayrı bir dramdır. Bütün bu olaylar içinde Ortodoks inancının yüceliğini yansıtan papaz Zossima ile, kendisini başkalarını iyi yola yönetmekle yükümlü sayan tertemiz Alyoşa’nın serüvenleri vardır. Rus yaşamını ve onun bütün yönsemelerini ileten kitap, yazarının yerli yersiz sıkıştırdığı bir yığm ara öyküyle zenginleşir; “Büyük Engizisyon” diye adlandırılan ve Hz. İsa’yı da mahkûm eden etkili benzetmeyle sonuçlanır. Kendi babası da eziyet ettiği toprak adamlarınca öldürülen Dostoyevski, kendi hastalığım (sar’a) yüklediği Smerdiyakov ile Dimitri’nin kişiliklerinde, Freud’cu çözümlemeye uygun bir baba düşmanlığını, Gruşenka sevgisinde birleşen iki erkeğin düşmanlıkları biçiminde inandırıcılıkla verir.

Ölüler Evinden Hatıralar,

Yazarın hapishane izlenimleri, sürgün gözlemleri, ceza günlerinin anılarıdır. Çara suikast hazırlama suçundan ölüm cezasına çarptırılıp son anda yaşamı bağışlanan yazar, 1849-1859 arasında Sibirya’ da geçen hükümlülük yıllarının zengin gözlemlerini dile getirerek büyük bir etki sağladı. Bu ilginin aydınlar katında yarattığı tepkinin ceza sisteminde bir reform sağladığına inanılır. Parça parça öykü ve betimlemelerin bir araya getirilişinden oluşan bu acı gerçekçi eser, yazarın kişiliğinin gelişiminde de büyük rol oynadı.

Suç ve Ceza - Dostoyevski

Suç ve Ceza

Petersburg’da parasız bir hukuk öğrencisi olan Rodya (Rodion Romanoviç Raskolnikov), artık izlemez olduğu derslerden kurtulmuş, batın dünyasından edindiği yeni bazı düşüncelerin kuruntuları içinde, insanların yararlı yararsız diye ayırıp kendini üstünler arasında görmek sanılarındadır. Paralı olduğunu sandığı Alonya İvanovna adlı kimsesiz tefeci kadını, rastlantıyla olaya tanık olan üvey kız kardeşini öldürerek panik içinde kaçarken rehin bırakılmış birkaç değersiz nesneyi ele geçirir. Anasıyla kız kardeşinin (Dounia) sevecen ilgilerine ailesinin geçimi için fahişeliğe başlamış Sonya’nın (Semyonovna Marmeladov) sevgisi eklenir. Vicdan azabından kıvranarak kendisini ele veren tutarsız davranışlara sürüklenir. Soniya’nın dindar karakterinin kendisine aşıladığı gibi yaparak suçunu açıklar, Sibirya sürgününe giderken Sonya da onu yalnız bırakmaz; pişmanlıksız bir itiraftan, dinsel bir temizliğe doğru yönelen ruhunda yeni umutlar vardır.


1 Yorum

Leave A Reply