Dünyadaki Önemli Şehirler ve Etki Alanları (Mekke, Paris, Oxford, Tokyo vb.)

0
Advertisement

Şehirler ve etki alanları nedir? Mekke, Essen, Marsilya, Paris, Oxford, Bayburt ve Tokyo şehirlerinin etki alanları hakkında yazı.

Şehirler ve Etki Alanları

Dünya’daki şehirler fonksiyonel özellikleriyle farklı büyüklükte etki alanı oluşturur.

mekke

Kaynak: commons.wikimedia.org

Mekke

Mekke MÖ 2000’li yıllarda Arabistan yarımadasında çölün ortasında kurulmuş eski bir yerleşmedir. İslamiyet’le birlikte önem kazanmış ve dini bir şehir olma özelliğini elde etmiştir. 1517-1917 arasında Mekke, Osmanlı yönetiminde kalmıştır. 20 Nisan 571 tarihinde İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed burada dünyaya gelmiştir. Kur’an’ın ilk ayetleri Mekke’de inmiştir. Kabe’nin burada olmasına bağlı olarak Mekke, sadece yakın çevresinin değil Dünya’daki tüm Müslümanları etkisi altına almıştır. Her yıl farklı ülkelerde yaşayan milyonlarca Müslüman burayı ziyaret etmektedir.

Burayı ziyaret eden müsiümanlar Suudi Arabistan’a milyarlarca dolar gelir sağlamaktadır.

Dünya’nın çeşitli yerlerinde de Mekke’deki turizm faaliyetine benzer yerler vardır. Bunlar içinde en önemlileri Kudüs, İskenderun, Efes ve Vatikan’dır.

Essen

Avrupa’nın en büyük sanayi bölgelerinden olan Ruhr Bölgesi’ndeki Essen şehri 18. yy’da küçük bir şehir iken, çevresindeki geniş kömür yataklarına bağlı olarak gelişme göstermiştir. Sanayinin gelişmesiyle birlikte nüfusu artan şehir etki alanını çevresindeki şehirleri de içine alacak şekilde geliştirmiş ve böylece sadece Almanya’nın değil Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Essen şehrinin bu sanayileşme hareketi, dış ülkelerden de göç almasına neden olmuştur. Almanya’da Türk nüfusunun en fazla yaşadığı şehirlerden biridir.

Advertisement

Essen şehri, İstanbul ve Pecs (Macaristan) kentleriyle birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmuştur.

Marsilya

Şehri Yunanlı denizciler kurmuştur. Vieux (Viyö) Limanı etrafında genişleyerek bugünkü halini almıştır. Akdeniz’in en büyük ticari kapasitesine sahip limanlarındandır. Altyapı sistemi projeleri ve Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla gelişmesi hız kazanan Marsilya, ham maddeleri işlemeye dayalı ekonomisiyle kısa zamanda Fransa’nın önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, Marsilya, 1999 nüfus sayımına göre 1,5 milyon kişi olan nüfusu ile, Avrupa’da en büyük kara alanına sahip olan Fransa’nın 2. en büyük şehri ve 3. en büyük metropolitan yerleşim alanıdır. Ayrıca, Marsilya şehri, Dünya’nın en kaliteli kiremitlerinin üretildiği yer olarak kabul edilir.

Oxford

Oxford, İngiltere’nin kültürel ve tarihi açıdan önemli şehirlerinden biridir. Dünyanın en köklü üniversitelerinden Oxford Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan bu kent tam bir öğrenci şehri olma özelliğini yüzyıllardır korumaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin varlığıyla oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olan Oxford’un yaklaşık nüfusu 140.000’dir. Tarihi 8. yüzyıla kadar uzanan şehir, Oxford Üniversitesi’nin tarihi ve görkemli kolejleri, yemyeşil parkları, mimarisi ve kültürel geçmişiyle turistler için de bir cazibe merkezidir.

Oxford şehrine en çok turist ilkbahar aylarında gelmektedir. İlkbahar mevsiminde bazen yağmur olmasına rağmen hava genelde ılık ve güneşlidir. Ağaçlar bu zamanda çiçek açtığı için, Oxford şehrinin park ve bahçelerinin en güzel zamanı ilkbahar aylarıdır.

paris

Kaynak: pixabay.com

Paris

Paris adını Galya halklarından Parisiilerden almaktadır. Fransa’nın siyasi merkezi olan Paris, 987 yılında ülkenin başkenti olmuş ve bu tarihten itibaren idari merkez olarak kalmıştır. Paris, Manş Denizi’ne dökülen Sen Irmağı’nın ağzından 375 km içeridedir. Buna rağmen, Seine Irmağı kanallar ve akarsular yoluyla Manş Denizi ve Akdeniz’e, Almanya’ya, Belçika’ya ve Fransa’nın öbür bölümlerine de bağlı olduğu için bir liman kenti sayılır. Paris şehri, tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olmakla birlikte, aynı zamanda başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yer almakta ve uluslararası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca moda ve lüksün dünya başkentidir ve Işık Şehir (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır.

Paris’in önemli mekanları arasında; Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Église de la Madeleine, Eyfel Kulesi yer almaktadır. Fransa’da buna benzer bir çok tarihi eser vardır. Buna bağlı olarak dünyanın en fazla turist çeken ülkelerinden biridir.

Advertisement

Bayburt

Bayburt kentinde, ekonomik hayat neredeyse hiç değişime uğramamıştır. Şehir ve çevresinde yer şekillerinin dağlık olması, ulaşımın gelişmemiş olması, önemli ticaret yolları üzerinde yer almamasına bağlı olarak gelişme gösterememiştir. Bayburt şehrinde tarım ve hayvancılık başlıca ekonomik faaliyettir. Tarım ürünü olarak ilde hububat çeşitleri, yem bitkileri, şeker pancarı ve az da olsa meyve sebze üretimi yapılmaktadır. Kışların soğuk, kar yağışlı ve uzun sürmesine bağlı olarak geliri yüksek bir çok tarım ürünü yetiştirilememektedir. Şehirde kırsal kesimden gelen ürünler satılmakta olup etki alanı dar bir şehirdir. Ayrıca bu şehir, sürekli olarak dışarıya göç vermektedir.

Tokyo

Japonya önemli bir yeraltı zenginliği olmamasına rağmen yüksek teknolojiyi kullanan bir ülkedir. Bu faaliyetlerinin gelişmesinde büyük bir ticari, siyasi ve kültürel merkez olan Tokyo’nun varlığı önemli olmuştur. Demiryolu şebekesinin ülke dışına güçlü bir deniz filosu ile bağlanmış olması gerek hammadde sağlanması gerekse dünya pazarlarına erişilmesi açısından önemlidir. Tokyo, sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir şehirdir.


Leave A Reply