Düşünce Özgürlüğü ve Önemi İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örnekleri

2
Advertisement

Düşünce Özgürlüğü nedir? Düşünce Özgürlüğü neden olmalıdır ve önemlidir, konulu kompozisyon örneği. Düşünce Özgürlüğü konulu yazı.

düşünce

Kaynak: pixabay.com

GERÇEK ÖZGÜRLÜK

İnsan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus, bunun için «İlim, kendin bilmektir» demiştir, toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen İnsan özgürlüğün eşiğine adımını atmış demektir.

Hem maddî, hem de manevî yaşantımızın gerçeklerini okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme özgürlüğüne sahip olmalıyız. Bu da önce disiplinli bir aile ve okul eğitimiyle gerçekleşebilir. Kişi ilgi duyduğu her alanda, öğrenmek istediği varlıkların sırrını çözebilme özgürlüğüne kavuşabilmelidir.

insan herşeyden önce düşünen bir varlıktır. Dekart «Madem ki düşünüyorum o halde varım» diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisiyle mümkün olabileceğini söylemiştir.

Düşünce özgürlüğüne açılan kapı ilgi yolundan geçer. ilgi duyduğumuz varlıklar karşısında düşünebiliriz. Zevk duyduğumuz, hoşlandığımız bir varlığın diğer varlıklarla olan ilişkisini kıyaslamalı bir şekilde değerlendirmeye çalışırız. Bu değerlendirme bizi gerçeğe ulaştırır. Sevdiğimiz, saydığımız ve zevk duyduğumuz varlıkların niteliklerini araştırır ve sonuca varmaya çalışırız. Bu yoldan giderken kafamızda çeşitli kavramlar doğar ve bu da bizi düşünme özgürlüğüne götürür.

İnsana gerçek huzuru veren inanç duygusu; büyüklüğü karşısında etkilendiğimiz, faydasını gördüğümüz iyiliğinden yararlandığımız, güzelliğine hayran kaldığımız, bize mutluluk getiren varlıklarla doğar. Ayrıca olumlu, cesaret yapıcı kuvvet, faydalı enerji, şaşmaz adalet de bizde inanç duygusunu kökleştirir ve geliştirir.

Advertisement

O halde bilgimizi, düşüncelerimiz ve imanımızı, hiçbir çıkar gözetmeden önce ailemizin, sonra çevremizin ve ulusumuzun hayrına dile getirebilmeliyiz. Bilgisini, düşüncesini ve imanını özgürlük havası içinde söyleyebilenler gerçek özgürlüğün olumlu ışığında yollarını aydınlatmış olurlar.

Düşünce Özgürlüğü

En önemli şey, “düşünce özgürlüğüne” sahip olmamızdır. Bu kulağa geldiği kadar kolay değil, çünkü herkes bu özgürlüğü kendine sahip olmaktan hoşlanır, ancak farklı görüşler dile getirdiğinde başkalarına vermeye hazır değildir.

Bu, özellikle din veya siyaset gibi önemli konularda fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı durumlarda geçerlidir. Ancak diğer insanların bu konularda kendi fikirlerini benimsemelerine izin vermezsek ve özellikle onları kendi fikirlerimizi kabul etmeye zorlarsak ilerleme imkansızdır. Herkes atalarının düşündüğü gibi aynı şeyleri düşünmeye devam ederse, Buda’nın dediği gibi ilerleme sona erecekti. “Bir adam ne düşünürse o olur”.

Dolayısıyla, tam olarak atalarımızın düşündüklerini düşünürsek, onların içinde bulundukları Durumda kalırız. Düşüncemiz büyük ölçüde ne okuduğumuza ve ne hakkında konuştuğumuza bağlıdır. Bu nedenle, yeni düşünceler düşünmek istiyorsak, sadece gazetelerde okuduklarımızla ya da başkalarının söyledikleriyle yetinmemeli, önümüze çıkan konuyu tüm yönleriyle incelemeye çalışmalıyız.

DÜŞÜNCENİN DEĞERİ

Aristo, “İnsan, düşünen bir hayvandır” der. Gerçekte insanı hayvandan ayıran başlıca nitelik, düşünme mekanizmasına sahip olmasıdır.

Dünyaya gelen çocuk ilk zamanlarda sadece yeyip içmek ve uyumak gibi çok basit işlerin adamı iken beyninde düşünce kıvılcımının parlamasiyledir ki olayları ve fikirleri kavramaya başlar.

Advertisement

İnsan, var olduğunu ancak etrafını saran dünyayı kavrayabildiği ölçüde anlar. Bu kavrama işi de hiç şüphesiz düşünme yoluyla olur. İnsan olay ve fikirler karşısında düşünebiliyorsa var demektir.

İnsanlık tarihi aynı zamanda bir düşünce tarihidir de. Aristo’dan Bergson’a, Eflâtun’dan Kant’a kadar yüzyılların dili hep düşüncenin türküsünü söyler. Evrenin sırrını çözmeye çalışan, insan denen varlığı derinlemesine inceleyen, sanatın ve tekniğin mucizelerini gerçekleştiren hep düşüncedir. Düşünen insan var olduğunu anladığı gibi hayatı boyunca önünü aydınlatacak ışığa sahip olmanın eşsiz hazzını da duyar.

Hayatta, kendimize çizdiğimiz yolda sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için düşüncenin kılavuzluğuna muhtacız. Düşünmeyen insan, çevresinden kopmuş insandır.

Düşünmek, insan olmaktır.


2 yorum

Leave A Reply