Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri

0
Advertisement

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları.

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri

1. İvme-zaman grafiği :

dhdh-ivme-zaman

İvme sabit olduğundan, ivme-zaman grafiği, Şekildeki gibi, zaman eksenine paralel bir doğrudur. Grafiğin altındaki taralı alanın eni ivme, boyu zaman olduğundan alanın değeri ivme çarpı zaman boyutundadır. Bu da hareketlinin hız artışı demektir. O halde ivme-zaman grafiğinin altındaki alan hız artışını verir.

2. Hız-zaman grafiği :

Advertisement

dhdh-hiz-zaman-1 dhdh-hiz-zaman-2

Düzgün hızlanan doğrusal hareketin hız-zaman grafiği Şekil 1 deki gibi bir doğrudur. Grafikte v0 ilkhızdır. Şekle göre Δv/Δ t oranı α açısının tanjantını verir, Δv/Δt ivme, tanα da doğrunun eğimi olduğundan hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verecek demektir. Grafiğin altında Şekil 2 de gösterilen alan da yer-değiştirmeyi verir.

3. Konum-zaman grafiği

dhdh-konum-zaman-1

Düzgün hızlanan harekette, eşit zaman aralıklarında yapılan yerdeğiştirmeler, boyca, giderek artar. Örneğin hareketli, ilk 5 saniyede 20 metre yol almışsa, ikinci 5 saniyede aldığı yol 20 m den çok fazladır. Yani her saniye alınan yol bir öncekinden uzundur. Bu nedenle de grafik Şekil- 1 deki gibi eğri olur.

dhdh-konum-zaman-2

Advertisement

Konum-zam an grafiğinin Şekil 2 deki K ve L noktalarının birleştiren KL kirişini çizersek, bu kirişin eğimi olan tan Θ , Δx/Δt oranına eşittir. Yani KL kirişinin eğimi, t2-t1 aralığındaki ortalama hızı verir. L noktasından K noktasına doğru yaklaştıkça kiriş, K noktasındaki teğete doğru yaklaşır. Tam K noktasına varınca da kiriş teğetle çakışır. o halde K noktasındaki teğetin eğimi de ti anındaki anlık hızı verecektir.

Burada şu uyarıyı yapmakta yarar var : Yörüngenin teğetiyle ko-num-zaman grafiğinin teğetini karıştırmamak gerekir. Yörüngenin teğeti, anlık hızın sadece doğrultusunu verir. Konum-zaman grafiğinin teğetiyse hızın değerini olanaklı kılar. Kaldı ki, konum-zaman grafiği, yörünge demek değildir.


Leave A Reply