Ebeliğin Tarihsel Gelişimi

0
Advertisement

Ebe nedir? Ebeler ne iş yapar? Ebeliğin tarihi, tarihçesi, tarihsel gelişimi hakkında bilgi.

ebeEbeliğin Tarihsel Gelişimi;

Doğmak üzere olan çocuğu alan ve loğusaya ilk gerekli yardımı yapan kadına “ebe” denir.

Bugünkü tıpta doğuma yardım eden hastabakıcılar “ebe” diye anılır. Ebeler, diğer hastabakıcılardan ayrı bir eğitim görürler, yalnız doğum üzerinde çalışırlar. Eski çağlarda, doktorluk bir meslek haline gelmeden önce ve kadınların erkek doktorlardan çekindikleri devirlerde doğum konusunda oldukça bilgisi olan ebeler doğumu yaptırırlardı, aynı zamanda bir nevi kadın doktoru sayılırlardı.

Eski Yunan ve Romalılar devrinde de ebelerin bulunduğu bilinmektedir. O çağlarca da ebelerin bugünkü gibi, ebelik unvanını kazanmadan önce, uzun bir öğrenim gördükleri anlaşılıyor.

Ortaçağ’da ebelerin çok önemli bir yeri vardı. Ebelerin saltanatı XV yüzyıla kadar devam etti. Kadınlar doğumu mukaddes bir olay saydıkları için, doktor da olsa, bir erkeğin doğumda hazır bulunmasını günah sayıyorlardı. Ancak, ameliyata lüzum görülürse, doktor geliyordu, Doğumlarda ölüm nispeti artınca yavaş yavaş asil aileler doğumda ebeyle beraber bir de doktor bulundurmaya başladılar, bu adet orta sınıfa da yayıldı.

Advertisement

Bu arada, ebelik birtakım kanuni esaslara bağlandı, ancak elinde hükümetin verdiği ebelik belgesi bulunanların ebelik yapmalarına izin verildi. XVIII. yüzyılda ebelik tıp biliminin bir kolu haline geldi. Bugün artık medeni şehirlerde ebelere pek fazla iş düşmüyor, yalnız doğumu yaptıran doktora yardım ediyorlar. Fakat geri kalmış memleketlerde, doktorların kolay bulunmadığı köy ve kasabalarda ebeler eskisi gibi gene çalışıyorlar.


Leave A Reply