Edward Jenner Kimdir?

1

Edward Jenner Kimdir? Edward Jenner hayatı, biyografisi, çiçek aşısını buluşu. Edward Jenner ve buluşları hakkında bilgi.

JENNER, Edward (1749- 1823)

Çiçek aşısını bulan ünlü bir İngiliz doktorudur. Gloucester’de doğdu. Tıp öğrenimini devrin tanınmış tıp adamlarından Daniel Ludlow’un yanında çalışarak yaptı. Daha sonra Londra’da St. George Hastanesi’ne girdi. 1775 yılında çiçek hastalığı üzerindeki çalışmalarına başladı. Bu arada ineklerde görülen çiçek hastalığını da inceledi, hastalıklı ineklerden alınacak mikroplar insanlara aşılanırsa çiçek hastalığına tutulmanın önleneceğini düşündü. Her tarafta halk çiçek hastalığından kırılırken ineklerin bakımıyla uğraşanların bu hastalığa tutulmamaları doktor Jenner’in ümitlerini kuvvetlendirdi. İlk defa kendi oğlunu aşıladı, onun çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandığını ispat etti. 1796’da halk karşısında bir köylü çocuğunu aşıladı. İki yıl sonra da çiçek aşısının mahiyetini anlatan iki ciltlik bir eser yayınladı. Jenner İngiliz kral ailesinin çocuklarını da aşılayınca güven arttı, bir buçuk yıl içinde 12.000 kişi aşılandı. Her yıl çiçek hastalığından ölenlerin sayısı da 2.088′ den, 600’e kadar düştü.

Dr. Jenner yıllarca hiç dinlenmeden geceli gündüzlü çalışmıştı.1810’da büyük oğlunun ölümü de yorgunluğuna eklenince hastalandı. 1814’te karısının ölümünden sonra yalnız hastalarıyla ilgilendi.
1 Yorum

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?